Środki ostrożności dotyczące instalacji Haier Hn800tx

Przed instalacją urządzenia Haier Hn800tx należy zapoznać się z instrukcją instalacji i przestrzegać wszystkich zalecanych środków ostrożności. Przede wszystkim należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio dobrane do wymaganych wymiarów instalacji. Należy również stosować odpowiednie materiały izolacyjne i uziemienia, aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z wyładowań atmosferycznych. Należy założyć, że urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej i należy zawsze używać odpowiednich narzędzi i technik podczas jego instalacji. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub obrażeń należy unikać używania urządzenia w wilgotnych lub wilgotnych pomieszczeniach. Należy również upewnić się, że jest ono odpowiednio uziemione i chronione przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Urządzenie należy regularnie czyścić z zewnątrz, a wszelkie uszkodzone części należy natychmiast wymienić.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Haier Hn800tx

20 Środki ostrożności dotyczące instalacji zaworów, wymagania dotyczące instalacji zaworu

Zawór jest najczęściej stosowanym produktem mechanicznym w budownictwie. Obecnie na rynku najczęściej stosowane typy zaworów to zawory kulowe, zawory kulowe, zawory zasuwowe, zawory motylkowe i zawory regulacyjne. W procesie użytkowania metoda instalacji zaworu jest bardzo ważna, poniżej przedstawiono środki ostrożności dotyczące instalacji zaworu, mam nadzieję, że ci pomoże.

20 środków ostrożności przy montażu zaworów, wymagania dotyczące instalacji zaworów

1. Podczas montażu zaworu konieczne jest oczyszczenie wewnętrznej wnęki i powierzchni uszczelnienia, czy śruby łączące są równomiernie dokręcone, i sprawdzić, czy opakowanie jest szczelne.

2. Zawór jest zamknięty podczas instalacji.

3. Duże zasuwy i pneumatyczne zawory regulacyjne powinny być instalowane pionowo, aby uniknąć stronniczości z jednej strony ze względu na dużą masę rdzenia zaworu, co może spowodować wyciek.

4. Istnieje zestaw prawidłowych standardów procesu instalacji.

5. Zawór powinien być zainstalowany zgodnie z dopuszczalną pozycją roboczą, ale należy zwrócić uwagę na wygodę konserwacji i eksploatacji.

6. Instalacja zaworu odcinającego powinna sprawić, że kierunek przepływu medium jest zgodny ze strzałką oznaczoną na korpusie zaworu. W przypadku zaworów, które nie są często otwierane i zamykane, ale muszą ściśle upewnić się, że nie przeciekają w stanie zamkniętym, mogą być instalowane w odwrotnej kolejności, aby ściśle zamknąć za pomocą średniego ciśnienia..

7. Podczas dokręcania śruby kompresyjnej zawór powinien być lekko otwarty, aby uniknąć zgniecenia powierzchni uszczelniającej górnej części zaworu.

8. Zawór kriogeniczny należy otworzyć i zamknąć w miarę możliwości w stanie zimnym przed pozycjonowaniem, wymagając elastyczności i bez zakleszczenie.

9. Zawór cieczowy powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby trzpień zaworu był pod kątem nachylenia 10° z poziomem, aby uniknąć przepływu cieczy wzdłuż trzpienia zaworu i poważniejszy, aby uniknąć wycieku.

10. Po tym, jak duża wieża separacji powietrza jest ledwo schłodzona, wstępnie dokręć kołnierz zaworu łączącego raz w stanie zimnym, aby zapobiec wyciekom w temperaturze pokojowej i niskiej temperaturze.

11. Zabrania się używania trzpienia zaworu jako rusztowania do wspinania się podczas instalacji.

12. Po wszystkich zaworów są na miejscu, powinny być otwierane i zamykane ponownie, i są one kwalifikowane, jeśli są elastyczne i nie zatrzymany.

13. Zawory powinny być zazwyczaj umieszczone przed instalacją rurociągu. Rurociągi powinny być naturalne, a pozycja nie powinna być trudna do ciągnięcia, aby uniknąć pozostawienia sprężyny wstępnej.

14. Zawory niemetalowe, niektóre są twarde i kruche, a niektóre mają niską wytrzymałość. Podczas pracy siła otwierania i zamykania nie powinna być zbyt duża, szczególnie nie silna. Należy również zwrócić uwagę, aby uniknąć uderzeń obiektów.

15. Podczas transportu i instalacji zaworu uważaj na uderzenia i zadrapania.

16. Podczas korzystania z nowego zaworu nie naciskaj zbyt szczelnie na opakowaniu, aby nie przeciekać, aby uniknąć zbyt dużego nacisku na trzpień zaworu, przyspieszając zużycie i wytężonego otwierania i zamykania.

17. Przed zainstalowaniem zaworu należy potwierdzić, że zawór spełnia wymagania projektowe i odpowiednie normy.

18. Przed zainstalowaniem zaworu należy wyczyścić wnętrze rurociągu, aby usunąć opiłki żelaza i inne zanieczyszczenia, aby zapobiec włożeniu uszczelniającym zawór z ciał obcych.

19. Zawór wysokotemperaturowy jest w normalnej temperaturze po zainstalowaniu. Po użyciu temperatura wzrasta, śruba jest podgrzewana, aby rozwinąć, a szczelina wzrasta, więc musi być ponownie dokręcona. Ten problem należy zwrócić uwagę, w przeciwnym razie jest to łatwe do wycieku.

20. Aby zainstalować zawór, potwierdź, czy kierunek przepływu medium, forma instalacji i położenie koła zamachowego spełniają wymagania.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Środki ostrożności dotyczące instalacji:

Okna drzwi, taśma uszczelniająca jest ważnym elementem w systemie okienno -drzwiowe, odgrywa rolę izolacji akustycznej, pogoda dowód, zachowania ciepła, chronić okna i tak dalej.

Ponieważ uszczelnienia pas długi okres narażone w powietrzu, wpływ długotrwałego narażenia na promienie ultrafioletowe słońca, wiatru i deszczu i klimat, z upływem czasu będzie produkować zjawiska takie jak starzenie się, deformacji, odpada, złamania, wiele drzwi i Windows uszczelkę w procesie instalacji, aby mocno gumy taśmy siatki z drzwi i okna, często można wyciągnąć gumowe taśmy jest bardzo napięty jest bardzo napięty, nie może zagwarantować Wolne Państwo z taśma uszczelniająca, to może przyspieszyć proces szybkiego starzenia się taśma uszczelniająca, będzie uszczelniające taśmy odpada, zjawisko takie jak rozciąganie, złamania.

Szczelność połączeń w procesie instalacji, w związku z tym, należy możliwie w czasie instalacji z gumy butylowej pasek, marka gumowe taśmy więcej niż długość drzwi i Windows zestawu side, cant przerwy, w rogu z kleju klej jest firma, mają mało ekspansji margines.

Środki ostrożności dotyczące instalacji Haier Hn800tx

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Haier Hn800tx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Haier Hn800tx