Aktualizacja oprogramowania Bosch Kad62p90

Aktualizacja oprogramowania Bosch KAD62P90 umożliwia użytkownikom zaktualizowanie systemu kuchennego Bosch KAD62P90. Aktualizacja zapewnia zgodność z najnowszymi wymaganiami technicznymi, a także zapewnia bardziej optymalne działanie systemu. Aktualizacja może wymagać pobrania nowej wersji oprogramowania, a następnie zainstalowania jej na urządzeniu Bosch KAD62P90. Po zakończeniu aktualizacji system będzie gotowy do dalszego wykorzystania. Aktualizacja oprogramowania może zapewnić użytkownikom szybszą i bardziej efektywną pracę oraz może zapobiegać błędom i awariom, dzięki czemu można uniknąć kosztownych napraw.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania Bosch Kad62p90

Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-43WG663
 • KDL-43WG665
 • KDL-50WG665
 • KDL-43WF660
 • KDL-43WF663
 • KDL-43WF665
 • KDL-50WF660
 • KDL-50WF663
 • KDL-50WF665

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono ogólne działanie telewizora
 • Rozwiązano problem, który nie powodował wylogowania użytkownika z konta YouTube po użyciu funkcji Inicjalizuj informacje osobiste

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania: v8. 631. Jeśli wersja ma numer v8. 631 lub wyższy, zainstalowane jest już najnowsze wewnętrzne oprogramowanie.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB

Użycie funkcji Automat. (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji Automat. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia Automat. w sposób opisany poniżej powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Wybierz opcję Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. Wybierz opcję Automat.
 5. Wybierz opcję Włącz, aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję Wył. , aby wyłączyć tę funkcję.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku” oraz „Pobieranie i instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. ”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję Automat. , należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją z urządzenia pamięci masowej USB zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8. 631 for TV

Nazwa pliku. zip

 • sony_tvupdate_2017_8631_enf_auth. zip

Wersja pliku

 • 8. 631

Rozmiar pliku

 • 282 983 457 bajty/bajtów

Data wydania

 • 18-01-2023

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją do komputera.
  1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do głównego katalogu urządzenia USB.

  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.

 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do portu USB na telewizorze.

  Uwaga: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter, aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i wybierz ją.
 7. Przejdź do opcji Aktualizacja oprogramowania i wybierz ją. Następnie wybierz opcję USB.
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, a z przodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat Aktualizacja oprogramowania ukończona, telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmuj pamięci USB ani nie wyłączaj telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer v8. 631 lub wyższy, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż v8. 631, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Możliwość instalacji starszych wersji oprogramowania jest zablokowana, by zapewnić optymalne działanie telewizora. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w

 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

Your browser is not up to date and may not be compatible with our website.
 • Hide

Aktualizuj swoje BMW na bieżąco.

Aktualizuj swoje BMW po zakupie, instalując najnowsze oprogramowanie do swojego modelu. Aktualizację można pobrać przez aplikację My BMW lub kartę SIM w samochodzie. Następnie można rozpocząć instalację bezpośrednio w samochodzie. Opcje i zawartość aktualizacji zależą od kraju, modelu pojazdu, wyposażenia i stanu pojazdu.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ZDALNEJ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA BMW 22-11.

Już teraz dostępne są następujące funkcje, ulepszenia i poprawki(1):

NOWE FUNKCJE I ULEPSZENIA(1):

 • Rozszerzona łączność i personalizacja: dzięki rozszerzonym funkcjom aplikacji My BMW i dodatkowym trybom My Mode możesz jeszcze bardziej indywidualnie skonfigurować swoje BMW i korzystać z niego
 • Niepowtarzalnie nowoczesny: progresywny kierunkowskaz
 • Zoptymalizowani asystenci: wspierają Cię przewidująco podczas jazdy i manewrowania

POPRAWKI(1):

 • Dostosowanie prędkości maksymalnej
 • Szybsze nagrzewanie dzięki zoptymalizowanym czujnikom temperatury wnętrza
 • Bardziej stabilna transmisja danych za pomocą eSIM

(1) Opcje i zawartość aktualizacji zależą od kraju, modelu pojazdu, wyposażenia i stanu pojazdu.

Rozwiń

 • Uwagi dotyczące najnowszej wersji

KORZYŚCI:

 • Wygodna, prosta i oszczędzająca czas: Ty decydujesz, kiedy i gdzie chcesz zaktualizować oprogramowanie pojazdu „over the air”.
 • Aktualizuj swoje BMW na bieżąco: zainstaluj najnowsze oprogramowanie do swojego modelu. 
 • Otrzymasz bezpłatnie nowe funkcje, ulepszenia funkcjonalne i poprawki jakości, jeżeli będą dostępne do Twojego pojazdu.

ZDALNA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA: FILMY INSTRUKTAŻOWE.

FAQ: NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZDALNEJ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA BMW.

 • Które modele BMW otrzymają zdalną aktualizację oprogramowania BMW?
 • Jak dowiem się, czy mogę korzystać ze zdalnej aktualizacji oprogramowania BMW?
 • Jakie korzyści daje zdalna aktualizacja oprogramowania BMW?
 • Jak działa zdalna aktualizacja oprogramowania BMW?
 • Jak mogę pobrać zdalną aktualizację oprogramowania BMW?
 • Jak długo trwa instalacja?

ZDALNA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 22-11.

Tu znajdziesz wszystkie istotne informacje oraz uwagi dotyczące najnowszej wersji zdalnej aktualizacji oprogramowania 22-11 do Twojego BMW.

 • Wyświetl informacje o wersji

WSZYSTKIE ZDALNE AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA.

Tu znajdziesz przegląd oraz uwagi dotyczące wersji wszystkich dotychczasowych zdalnych aktualizacji oprogramowania do Twojego BMW.

 • Dowiedz się więcej

BMW CONNECTED DRIVE: WIĘCEJ INFORMACJI I LINKI.

SKLEP BMW CONNECTED DRIVE.

Odwiedź sklep internetowy BMW ConnectedDrive i zamów nowe usługi cyfrowe dla swojego BMW, z których możesz korzystać już podczas najbliższej jazdy.

 • Do Sklepu BMW ConnectedDrive

Aplikacja My BMW.

Przed jazdą, w trakcie lub po: aplikacja My BMW ułatwia codzienną mobilność dzięki wielu inteligentnym funkcjom.

 • Pobierz teraz aplikację My BMW
 • Konfiguruj teraz
 • Pobierz broszurę
 • Jazda próbna
 • Zamów ofertę

Oprogramowanie zarządzające Bosch zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o złożonych konfiguracjach w miejscach, takich jak porty lotnicze, linie metra i duże centra handlowe.

Oferta oprogramowania zarządzającego obejmuje systemy do zarządzania bezpieczeństwem i monitoringiem wizyjnym, takie jak Building Integration System czy BVMS.

Video Management System

BVMS umożliwia sprawne zarządzanie urządzeniami wizyjnymi, audio i danymi w całej sieci IP. Pozwala zastosować rozwiązania telewizji dozorowej firmy Bosch w nietypowych konfiguracjach i w każdej wielkości:

Building Integration System

Building Integration System (BIS) to oprogramowanie do zarządzania różnymi podsystemami bezpieczeństwa firmy Bosch, takimi jak kontrola dostępu, dozór wideo, alarmy pożarowe, systemy nagłośnienia czy systemy sygnalizacji włamania — na jednej platformie. Oprócz tego BIS zapewnia również zestaw narzędzi do integracji z aplikacjami innych firm poprzez wykorzystanie otwartych standardów (OPC, ONVIF, OSDP) i zestawów SDK (Software Development Kit).

Bosch Software Assurance

Lepsze zarządzanie danymi wideo: Bosch Software Assurance GO to nasza podstawowa oferta usług pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania. IBosch Software Assurance PRO to nasza oferta premium usług pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania. Obejmuje rozwiązane Bosch Software Assurance GO oraz kilka funkcji umożliwiających naszym klientom korzystanie z najnowszego oprogramowania i ulepszeń wydajności.

Aktualizacja oprogramowania Bosch Kad62p90

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania Bosch Kad62p90

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania Bosch Kad62p90