Instrukcja ładowania Brother Fs 20

Instrukcja ładowania Brother FS-20 jest specjalnie zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom w łatwy i szybki sposób naładować swój urządzenie. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o tym, jak podłączyć urządzenie do zasilania, jak ustawić jego ustawienia i w jaki sposób uruchomić. Instrukcja ładowania Brother FS-20 zawiera również instrukcje dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia, aby zapewnić długie i zadowalające użytkowanie. Ponadto, instrukcja zawiera informacje o rozwiązaniu problemów, które mogą wystąpić podczas pracy z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ładowania Brother Fs 20

Brother drukarka wielofunkcyjna

Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

Który przewodnik? Co w tym jest? Gdzie to jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa ProduktuPrzeczytaj najpierw ten przewodnik. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa przed skonfigurowaniem urządzenia. W tym przewodniku znajdziesz znaki towarowe i ograniczenia prawne. Drukowane/w pudełku
Przewodnik szybkiej instalacjiPostępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji urządzenia i instalacji installing Pełny pakiet sterowników i oprogramowania dla używanego systemu operacyjnego i typu połączenia. Drukowane/w pudełku
Przewodnik referencyjnyPoznaj podstawowe operacje faksowania, kopiowania i skanowania oraz podstawową konserwację urządzenia. Zobacz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Wydrukowano lub na płycie instalacyjnej Brother / w pudełku
Podręcznik użytkownika onlineTen przewodnik zawiera dodatkową zawartość Przewodnik referencyjny.

Oprócz informacji na temat funkcji drukowania, skanowania, kopiowania, faksowania, funkcji urządzenia mobilnego, operacji Brother ControlCenter i rozwiązywania problemów dostępne są inne przydatne informacje dotyczące korzystania z urządzenia w sieci.

Centrum rozwiązań Brother 1
Przewodnik mobilnego drukowania/skanowania dla Brother iPrint&ScanTen podręcznik zawiera przydatne informacje na temat drukowania z urządzenia mobilnego i skanowania z urządzenia Brother do urządzenia mobilnego po podłączeniu do sieci Wi-Fi®. Centrum rozwiązań Brother 1

Panel sterowania nadview

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.

MFC-L2710DW
 1. Przyciski jednodotykowe
  Przechowuj i przywołaj do ośmiu numerów faksów i telefonów.
  Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów One Touch faksu i telefonów 1-4, naciśnij przycisk One Touch przypisany do tego numeru. Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów faksów i telefonów wybierania jednodotykowego 5-8, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania przycisku.
 2. Przyciski funkcyjne
  Ponowne wybieranie/pauza: Naciśnij, aby wybrać ostatnio wybrany numer. Ten przycisk wstawia również pauzę podczas programowania numerów szybkiego wybierania lub podczas ręcznego wybierania numeru.
  Hook: Przed wybraniem numeru naciśnij przycisk Hook, aby upewnić się, że faks odpowie, a następnie naciśnij przycisk Start.
  Jeśli urządzenie znajduje się w trybie Faks/Tel (F/T) i podniesiesz słuchawkę telefonu zewnętrznego podczas dzwonka F/T (pseudo podwójnych dzwonków), naciśnij Odłóż słuchawkę, aby rozmawiać.
  WiFi (dla modeli bezprzewodowych):  Naciśnij przycisk WiFi i uruchom instalator sieci bezprzewodowej na swoim komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe między urządzeniem a siecią.
  Gdy kontrolka WiFi świeci, urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym. Gdy kontrolka Wi-Fi miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie łączenia się z bezprzewodowym punktem dostępowym.
 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  Wyświetla komunikaty pomocne w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • za. Data i czas
  • b. Tryb odbioru
   Po naciśnięciu COPY na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • do. Rodzaj kopii
  • re. Liczba kopii
  • mi. Jakość
  • F. Kontrast
  • g. Współczynnik kopiowania
 4. Przyciski trybu
  • FAKS: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb FAKSU.
  • SCAN: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb SCAN.
  • COPY: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb kopiowania.
 5. Przyciski menu
  • Jasny: Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane lub anulować bieżące ustawienie.
  • Menu: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu programowania ustawień urządzenia
 6. Klawiatura numeryczna
  • Służy do wybierania numerów faksów i telefonów.
  • Użyj jako klawiatury do wprowadzania tekstu lub znaków.
 7. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk
  • Wyświetlacz LCD wyświetla [Wyłączanie] i pozostaje włączony przez kilka sekund przed wyłączeniem. Jeśli masz podłączony telefon zewnętrzny lub TAD, jest on zawsze dostępny.
 8. Zatrzymaj/Wyjdź
  1. Naciśnij, aby zatrzymać operację.
  2. Naciśnij, aby wyjść z menu.
 9. Start
  • Naciśnij, aby rozpocząć wysyłanie faksów.
  • Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.
  • Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów.
HL-L2390DW/DCP-L2550DW
 1. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk button
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk
 2. Przyciski funkcyjne
  • Opcje kopiowania/skanowania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień skanowania lub kopiowania.
  • WiFi (dla modeli bezprzewodowych): Naciśnij przycisk WiFi i uruchom instalator sieci bezprzewodowej na swoim komputerze.
  • Skanowanie: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.
 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  Wyświetla komunikaty pomocne w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia.
  Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości lub w trybie kopiowania, na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • za. Rodzaj kopii
  • b. Liczba kopii
  • C. Jakość
  • re. Kontrast
  • mi. Współczynnik kopiowania
 4. Przyciski menu
  • Menu: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu programowania ustawień urządzenia.
  • Jasny
   • Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane.
   • Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.
  • OK: Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia lub Naciśnij, aby przewijać menu i opcje w górę lub w dół.
 5. Zatrzymaj/Wyjdź
  • Naciśnij, aby zatrzymać operację.
 6. Start
  • Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.

Panel sterowania nadview

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58. png" alt="obraz 6" width="1071" height="314" data-ezsrcset="https://manuals. png 1071w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-300x88. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-1024x300. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-768x225. png 768w" sizes="(max-width: 1071px) 100vw, 1071px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 768w"/>

 1. Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2750DWXL)
  Jeśli Twoje urządzenie z systemem Android™ obsługuje funkcję NFC, możesz drukować z urządzenia lub skanować dokumenty do urządzenia, dotykając nim symbolu NFC na panelu sterowania.
 2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym (LCD)
  Uzyskaj dostęp do menu i opcji, naciskając je na ekranie dotykowym.
 3.  Przyciski menu
  • (Wstecz) Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
  • (Home) Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.
  • (Anuluj) Naciśnij, aby anulować operację.
 4. Klawiatura numeryczna (przyciski numeryczne)
  Naciśnij cyfry na panelu dotykowym, aby wybrać numer telefonu lub faksu i wprowadzić liczbę kopii.
 5. Wskaźnik zasilania LED
  Dioda LED zapala się w zależności od stanu zasilania urządzenia.
 6. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk. Ekran dotykowy LCD wyświetla komunikat [Wyłączanie] i pozostaje włączony przez kilka sekund przed wyłączeniem.

Ekran dotykowy LCD ponadview

Powiązane modele:
HL-L2395DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW
MFC-L2750DWXL

Gdy wyświetlany jest ekran główny, naciśnij d lub c, aby wyświetlić inne ekrany główne.
Ekran główny wyświetla stan urządzenia, gdy urządzenie jest bezczynne. Po wyświetleniu ten ekran wskazuje, że urządzenie jest gotowe na następne polecenie.
Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-7-51. png" alt="obraz 7" width="488" height="443" data-ezsrcset="https://manuals. png 488w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-7-51-300x272. png 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

 1. Data i czas
  Wyświetla datę i godzinę ustawione w urządzeniu.
 2. Tryby pracy
  • [Faks] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu faksu.
  • [Kopiuj] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu kopiowania.
  • [Skanuj] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu skanowania.
  • [Bezpieczne drukowanie] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Bezpieczne drukowanie].
  • [Web] Naciśnij, aby połączyć urządzenie Brother z usługą internetową.
  • [Aplikacje] Naciśnij, aby połączyć urządzenie Brother z usługą Brother Apps.
 3. Toner:
  Wyświetla pozostałą żywotność tonera. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].
  Gdy kaseta z tonerem zbliża się do końca lub ma problem, na ikonie Toner pojawia się ikona błędu.
 4. [ustawienia]
  Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia]. Jeśli włączono funkcję Secure Function Lock lub Setting Lock, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona blokady. Aby skorzystać z Ustawień, musisz odblokować urządzenie.
 5. [Skróty]
  Naciśnij, aby utworzyć skróty do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksu, wykonywanie kopii, skanowanie i używanie Web Połącz.
  • Dostępne są trzy ekrany skrótów z maksymalnie czterema skrótami na każdym ekranie skrótów. Dostępnych jest łącznie 12 skrótów.
  • Aby wyświetlić inne ekrany skrótów, naciśnij d lub c.
Zapisane faksy

U góry ekranu wyświetlana jest liczba odebranych faksów w pamięci.

Ikona ostrzeżenia

Ikona ostrzeżenia pojawia się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacji; naciśnij obszar wiadomości, aby view go, a następnie naciśnij, aby powrócić do trybu gotowości.

Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD

Powiązane modele:
HL-L2395DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW
MFC-L2750DWXL

Naciśnij palcem wyświetlacz LCD, aby go obsługiwać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich opcji, naciśnij dc lub ab na wyświetlaczu LCD, aby je przewijać.
Poniższe kroki wyjaśniają, jak poruszać się po zmianie ustawień urządzenia. W tym example ustawienie podświetlenia LCD zostanie zmienione z [Jasny] na [Średni].

Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z tej sekcji, aby rozwiązać problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z urządzenia Brother.
Zidentyfikować problem
Nawet jeśli wydaje się, że masz problem z komputerem, większość problemów możesz rozwiązać samodzielnie. Najpierw sprawdź następujące elementy:

 • Przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony, a zasilanie urządzenia jest włączone.
 • Wszystkie pomarańczowe części ochronne maszyny zostały usunięte.
 • (Dla modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.
 • Papier jest prawidłowo włożony do tacy papieru.
 • Kable interfejsu są bezpiecznie podłączone do urządzenia i komputera.
 • Sprawdź stan urządzenia na swoim urządzeniu lub w Brother Status Monitor na swoim komputerze.

Znajdź błądZnaleźć rozwiązanie

 • Zielona ikona wskazuje normalny stan czuwania.
 • Żółta ikona oznacza ostrzeżenie.
 • Czerwona ikona wskazuje, że wystąpił błąd.
 • Szara ikona wskazuje, że urządzenie jest w trybie offline.
 • Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do rozwiązywania problemów firmy Brother webstrona.

Znajdź błąd

Korzystanie z wyświetlacza LCD

Znaleźć rozwiązanie

 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD.
 2. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z Podręcznikiem Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji lub przejdź na stronę z często zadawanymi pytaniami i rozwiązywaniem problemów swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support. com.
Komunikaty o błędach i konserwacji

Informacje na temat najczęstszych komunikatów o błędach i konserwacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.
Do view Przewodnik Użytkownika Online i inne dostępne przewodniki, odwiedź support. com/manuals.

Zacięcia dokumentów i papieru

Komunikat o błędzie wskazuje, gdzie papier utknął w urządzeniu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-12-23. png" alt="obraz 12" width="460" height="297" data-ezsrcset="https://manuals. png 460w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-12-23-300x194. png 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Komunikaty o błędach:

 1. Zacięcie dokumentu
 2. Zacięcie z tyłu
 3. Dżem dwustronny
 4. Taca dżemu
 5. Dżem w środku
  Zobacz komunikaty w Brother Status Monitor na swoim komputerze.

Rozwiązania dla połączeń bezprzewodowych

Jeśli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Podręcznik użytkownika online: Wydrukuj raport WLAN
 • Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja bezprzewodowa
  Do view Przewodnik Użytkownika Online i inne dostępne przewodniki, odwiedź

dodatek

Kieszonkowe dzieci
Gdy nadejdzie czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner lub bęben, na panelu sterowania urządzenia lub w Monitorze stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych do urządzenia, odwiedź www. html lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Brother.

Numer zamówienia dostaw będzie się różnić w zależności od kraju i regionu.

Kaseta z tonerem

Toner standardowy:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-730Około 1, 200 stron 1 2HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/

MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Toner o wysokiej wydajności:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-760Około 3, 000 stron 1 2HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/

MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Toner o bardzo wysokiej wydajności:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-770 (tylko USA)Około 4, 500 stron 1 2MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL
 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Zespół bębna
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
DR-730Około 12, 000 1 stron XNUMXHL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

Około 12, 000 1 stron przy założeniu 4 strony na zadanie [strony AXNUMX/Letter simplex]. Na liczbę stron może mieć wpływ wiele czynników, w tym między innymi rodzaj i rozmiar nośnika.

Brother International Corporation
200 Przekraczania Bulwaru
Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 Stany Zjednoczone
Brother International Corporation (Kanada) Ltd. 1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Kanada H9B 3H6

Odwiedź nas na całym świecie Web www. brat. com

Dokumenty / Zasoby

Brother drukarka wielofunkcyjna [pdf] Podręcznik użytkownika
Drukarka wielofunkcyjna, HL-L2390DW, DCP-L2550DW, HL-L2395DW, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2750DWXL

Referencje

DCP‑J4120DW / MFC‑J4420DW / MFC‑J4620DW / MFC‑J5320DW / MFC‑J5620DW / MFC‑J5720DW

 • Przed użyciem urządzenia Brother
 • Zalecane przeglądarki
 • Modele, których dotyczy podręcznik
 • Definicje dotyczące oznaczeń
 • Ważna informacja
 • Wprowadzenie do urządzenia Brother
 • Panel sterowania – informacje ogólne
 • Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne
 • Ekran Ustawienia – informacje ogólne
 • Korzystanie z ekranu dotykowego
 • Ustawienie ekranu gotowości
 • Access Brother Utilities (Windows®)
 • Obsługa papieru
 • Wkładanie papieru
  • Umieszczenie papieru na tacy papieru #1
   • Umieszczenie papieru o rozmiarze A4, Letter lub Executive na tacy papieru #1
   • Umieść papier o rozmiarze A3, Ledger lub Legal na tacy papieru #1
   • Umieszczenie papieru fotograficznego na tacy papieru #1
   • Umieszczenie kopert na tacy papieru #1
  • Umieszczenie papieru na tacy papieru #2
   • Umieszczenie papieru o rozmiarze A4 lub Letter na tacy papieru #2
   • Umieszczenie papieru o rozmiarze A3, Ledger lub Legal na tacy papieru #2
  • Włóż papier do podajnika wielofunkcyjnego
  • Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego
  • Obszar niezadrukowywany
  • Ustawienia papieru
   • Zmiana typu papieru
   • Zmiana rozmiaru papieru
   • Zmiana rozmiaru i typu papieru
   • Zmiana ustawienia sprawdzania papieru
   • Zmiana tacy używanej w trybie kopiowania
   • Zmiana tacy używanej w trybie faksu
   • Zmiana tacy używanej w trybie zdjęć
   • Zmiana priorytetu tac
  • Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników druku
   • Zalecane nośniki druku
   • Przechowywanie i używanie nośników druku
   • O kopertach
   • Wybór prawidłowego nośnika druku
    • Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji
    • Orientacja papieru i pojemność tac papieru
    • Orientacja papieru w przypadku wyboru wartości Definiowany przez użytkownika dla opcji Rozmiar papieru w sterowniku drukarki
    • Gramatura i grubość papieru
 • Wkładanie dokumentów
  • Wkładanie dokumentów do automatycznego podajnika papieru (ADF)
  • Umieszczanie dokumentów na szybie skanera
  • Obszar nieskanowany
 • Drukowanie
 • Przed drukowaniem
 • Drukowanie z komputera (Windows®)
  • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie zdjęcia (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Podgląd wydruku (Windows®)
   • Anulowanie zadania drukowania (Windows®)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
   • Drukowanie bez obramowania (Windows®)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
   • Zmiana typu nośnika (Windows®)
    • Drukowanie na papierze wolnoschnącym (Windows®)
   • Zmiana jakości druku (Windows®)
   • Zmiana trybu koloru (Windows®)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
   • Drukowanie plakatu (Windows®)
   • Automatyczne drukowanie po obu stronach papieru (automatyczne drukowanie dwustronne) (Windows®)
   • Automatyczne drukowanie broszur (Windows®)
   • Zmiana źródła papieru (Windows®)
  • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie kolorowego dokumentu w skali szarości (Windows®)
   • Zmiana ustawień koloru wydruku (Windows®)
    • Zmiana priorytetu jakości druku i prędkości drukowania (Windows®)
    • Poprawa druku wzorów (Windows®)
   • Drukowanie w trybie oszczędzania atramentu (Windows®)
   • Drukowanie skalowane (Windows®)
   • Odbicie lustrzane (Windows®)
   • Drukowanie odwrotne (Windows®)
   • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
   • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
   • Zmiana jakości druku i prędkości drukowania przez zmianę trybu transferu danych wydruku (Windows®)
   • Wybór metody przedstawiania półtonów (Windows®)
   • Zmiana koloru wydruków w celu dostosowania go do ekranu komputera (Windows®)
   • Zapobieganie rozmazaniu wydruków i zacięciom papieru podczas drukowania po obu stronach papieru (Windows®)
   • Pobieranie danych koloru drukarki (Windows®)
   • Zapisanie pliku archiwum danych wydruku (Windows®)
  • Wybór profilu druku (Windows®)
   • Dodawanie profilu druku (Windows®)
   • Usuwanie profilu druku (Windows®)
  • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
 • Drukowanie z komputera (Macintosh)
  • Drukowanie zdjęcia (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
  • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
   • Automatyczne drukowanie po obu stronach papieru (automatyczne drukowanie dwustronne) (Macintosh)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
   • Drukowanie bez obramowania (Macintosh)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
   • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
   • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
   • Drukowanie skalowane (Macintosh)
   • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
   • Zmiana jakości druku (Macintosh)
   • Drukowanie kolorowego dokumentu w skali szarości (Macintosh)
   • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
   • Zmiana źródła papieru (Macintosh)
   • Zmiana jakości druku i prędkości drukowania przez zmianę trybu transferu danych wydruku (Macintosh)
   • Zapobieganie rozmazaniu wydruków i zacięciom papieru podczas drukowania po obu stronach papieru (Macintosh)
   • Pobieranie danych koloru drukarki (Macintosh)
   • Zmiana ustawienia grubości papieru (Macintosh)
   • Zmiana priorytetu jakości druku i prędkości drukowania (Macintosh)
   • Zmiana trybu koloru (Macintosh)
   • Zmiana ustawień koloru wydruku (Macintosh)
   • Wybór metody przedstawiania półtonów (Macintosh)
 • Drukowanie przy użyciu funkcji NFC (Near Field Communication – komunikacja bliskiego pola)
 • Skanowanie
 • Przed skanowaniem
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
 • Skanowanie za pomocą przycisku skanowania w urządzeniu Brother
  • Skanowanie zdjęć i grafiki
  • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
  • Zapisywanie skanowanych danych na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB Flash
   • Korzystanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash
   • Ustawienia skanowania do pamięci wymiennej
    • Zmiana domyślnych ustawień skanowania do pamięci wymiennej
    • Przywracanie fabrycznych wartości wstępnych ustawień
  • Skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie)
  • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego z wykorzystaniem funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
  • Skanowanie do załącznika e-mail
  • Wysyłanie skanowanych danych do serwera e-mail
  • Skanuj do FTP
   • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
   • Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP
  • Skanowanie do sieci (Windows®)
   • Konfigurowanie profilu skanowania do sieci
    • Ustawianie daty i godziny przez system Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Przesyłanie skanowanych danych na serwer CIFS
  • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 oraz Windows® 8)
   • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 oraz Windows® 8)
   • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
 • Skanowanie z komputera (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
     • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Otwieranie za pomocą aplikacji z wykorzystaniem programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisanie skanowanych danych na serwerze SharePoint® za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Jednoczesne skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie) przy użyciu aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do pliku programu Office za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisanie skanowanych danych na serwerze SharePoint® za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Jednoczesne skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie) przy użyciu aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do pliku programu Office za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą programu Nuance PaperPort 12SE lub innych aplikacji systemu Windows®
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
   • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Instalowanie aplikacji BookScan Enhancer i Whiteboard Enhancer
 • Skanowanie z komputera (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do pliku programu Office za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie przy użyciu aplikacji Presto! PageManager lub innej aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
   • Obsługa techniczna NewSoft
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
   • Ustawienia sterownika ICA
 • Skanowanie przy użyciu funkcji NFC (Near Field Communication – komunikacja bliskiego pola)
 • Kopiowanie
 • Kopiowanie dokumentu
 • Użyj skrótów kopiowania A3
 • Wstępne ustawienia kopiowania
 • Opcje kopiowania
 • Zmiana ustawień kopiowania
  • Zmiana jakości kopii
  • Zmiana rodzaju papieru dla kopii
  • Zmiana rozmiaru papieru dla kopii
  • Zmiana ustawień tacy dla kopii
  • Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć
  • Dostosowanie gęstości kopii
  • Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF
  • Wykonywanie wielu kopii obok siebie lub plakatu za pomocą funkcji układu strony
   • Opcje układu strony dla kopii
  • Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie
  • Kopiowanie na obu stronach arkusza (1-stronne na 2-stronne)
  • Kopiowanie na obu stronach arkusza (2-stronne na 2-stronne/2-stronne na 1-stronne)
 • Zmiana zaawansowanych ustawień kopiowania
  • Kopiowanie w trybie oszczędzania atramentu
  • Kopiowanie na cienkim papierze
  • Kopiowanie stron z książki
  • Dodawanie znaku wodnego do kopii
  • Usuń kolor tła z kopiowanego dokumentu
 • Zapisywanie opcji kopiowania jako skrótów
 • Faks
 • Wysyłanie faksu
  • Sposób wysyłania faksu
  • Wybór lub zmiana ustawień wysyłania faksu
  • Zmiana rozdzielczości faksu
  • Zmiana kontrastu faksu
  • Wysyłanie faksu dwustronnego za pomocą podajnika ADF
  • Ręczne wysyłanie faksów
  • Ustawianie rozmiaru szyby skanera przy faksowaniu
  • Wysyłanie faksu kolorowego
  • Podgląd faksów wychodzących
  • Wyślij faks za pomocą historii połączeń wychodzących
  • Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy
  • Jednoczesne korzystanie z podwójnego dostępu do wybierania, skanowania, wysyłania i odbierania faksów
  • Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)
   • Anulowanie rozsyłania w toku
  • Wysyłanie faksu w czasie rzeczywistym
  • Wysyłanie faksów za granicę
  • Wyślij faks o określonej godzinie (faks opóźniony)
   • Planowanie opóźnionej transmisji pakietowej
  • Anulowanie faksu w toku
  • Zmiana i anulowanie oczekującego faksu
  • Zapisz ustawienia faksu jako nowe ustawienia domyślne
  • Przywracanie wszystkich ustawień faksu do ustawień fabrycznych
  • Zapisywanie opcji faksu jako skrótu
  • Polling faksów
   • Transmisja pollingu
    • Konfiguracja przesyłania przez polling
    • Konfigurowanie bezpiecznego pollingu
 • Odbieranie faksu
  • Ustawienia trybu odbioru
   • Tryby odbioru
   • Wybierz prawidłowy tryb odbioru
   • Ustawienie liczby dzwonków przed odebraniem połączenia przez urządzenie (opóźnienie dzwonienia)
   • Ustawianie czasu dzwonka F/T (pseudodzwonka/podwójnego dzwonka)
   • Ustawienie wykrywania faksów
  • Podgląd faksów
   • Ustawienie podglądu faksów
   • Podgląd nowych faksów
   • Jak wydrukować odebrany faks
   • Jak wydrukować wszystkie odebrane faksy na liście
   • Jak usunąć wszystkie odebrane faksy na liście
   • Wyłącz podgląd faksu
  • Dodatkowe operacje odbierania
   • Zmniejszanie rozmiaru strony faksu przychodzącego o przekroczonym rozmiarze
   • Ustawienie stempla odbioru faksu
   • Odbieranie faksu na koniec rozmowy telefonicznej
  • Opcje odbierania do pamięci
   • Przekazywanie przychodzących faksów do innego urządzenia
   • Zapisywanie faksów przychodzących w pamięci urządzenia
   • Skorzystaj z funkcji odbierania PC-Fax w celu przesłania odebranych faksów do komputera (tylko system Windows®)
   • Zmiana opcji odbioru do pamięci
   • Wyłączanie odbieranie do pamięci
   • Drukowanie faksu zapisanego w pamięci urządzenia
  • Zdalne pobieranie
   • Ustawianie kodu zdalnego dostępu
   • Użyj swojego kodu zdalnego dostępu
   • Odbieranie zdalne: polecenia
   • Zdalne przekazywanie faksów
   • Zmień numer przekazywania faksów
  • Polling faksów
   • Odbiór pollingu
    • Konfiguracja odbierania przez polling
    • Konfiguracja odbierania pollingu z kodem zabezpieczeń
    • Konfiguracja odbierania przez opóźniony polling
    • Konfiguracja odbierania przez polling sekwencyjny
    • Anuluj zadanie pollingu sekwencyjnego
    • Zakończenie pollingu
  • Odbieranie faksów do pamięci, gdy taca papieru jest pusta
 • Wybieranie i przechowywanie numerów faksu
  • Jak wybierać numery
   • Wybierz ręcznie
   • Wybierz z książki adresowej
   • Ponowne wybieranie numeru faksu
  • Operacje głosowe
   • Odebranie połączenia głosowego w trybie odbioru faks/telefon
  • Dodatkowe operacje wybierania
   • Łączenie numerów książki adresowej
  • Jak zapisywać numery
   • Zapisywanie numerów
    • Przechowywanie numerów z książki adresowej
    • Zapisuj numery w książce adresowej z połączeń wychodzących
    • Zmień nazwy lub numery z książki adresowej
   • Ustawianie grup do rozsyłania
    • Zmień nazwę grupy
    • Usuń grupę
    • Dodawanie lub usuwanie członków grupy
 • Usługi telefoniczne i urządzenia zewnętrzne
  • Ustaw typ linii telefonicznej
   • PBX i TRANSFER
  • Protokół VoIP (Voice over Internet Protocol)/zakłócenia linii telefonicznej
  • Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)
   • Podłącz zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)
   • Nagraj wiadomość wychodzącą (OGM) na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym (TAD)
   • Połączenia wieloliniowe (PBX)
  • Telefony zewnętrzne i wewnętrzne
   • Podłączenie zewnętrznego lub wewnętrznego telefonu
   • Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego
   • Korzystanie z kodów zdalnych
    • Zmień kody zdalne
 • Raporty faksów
  • Wydrukuj raport weryfikacji transmisji
  • Wyrukuj dziennik faksów
 • PC-FAX
  • PC-FAX dla Windows®
   • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
    • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
    • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
     • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
     • Utwórz grupę w książce adresowej (Windows®)
     • Edytowanie informacji członka lub grupy (Windows®)
     • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
     • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
     • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
    • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
     • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
    • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zmień port używany przez funkcję wysyłania aplikacji PC-FAX. (Windows®)
   • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
    • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
     • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
      • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
      • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
     • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
    • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • PC-FAX dla Macintosh
   • Omówienie programu PC-FAX (Macintosh)
   • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
 • PhotoCapture Center
 • Drukowanie zdjęć bezpośrednio z nośników
  • Zgodne karty pamięci i pamięci USB flash
  • Zgodne nośniki i struktury folderów
  • Drukowanie zdjęć z nośników przy użyciu przycisku zdjęć w urządzeniu Brother
   • Podgląd i drukowanie wybranych zdjęć i plików filmów z nośnika
   • Podgląd i drukowanie wszystkich zdjęć z nośników
   • Drukowanie indeksu zdjęć (miniatur) z nośników
   • Drukowanie zdjęć z nośników przy użyciu numeru obrazu
   • Poprawianie jakości zdjęć przy użyciu różnych opcji edycji
   • Drukowanie zdjęć z własnym przycinaniem
   • Drukowanie zdjęć do dokumentów
   • Drukowanie zdjęcia z nośnika podczas pokazu slajdów
   • Drukowanie zdjęć z nośników przy użyciu funkcji DPOF (Digital Print Order Format)
   • Drukowanie zdjęć z automatycznym przycinaniem
   • Drukowanie zdjęć bez obramowania z nośników
   • Drukowanie daty zapisanej w danych zdjęcia
  • Zmiana ustawień drukowania podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Ustawienia drukowania zdjęć
   • Zmiana jakości drukowania podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Zmiana typu papieru podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Zmiana rozmiaru papieru i rozmiaru wydruku podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Zmiana układu wydruku podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Zmiana ustawień tacy podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Zastosowanie odpowiedniego efektu podczas drukowania zdjęć z nośników (automatyczna korekta)
   • Regulacja poziomu jasności podczas drukowania zdjęć z nośników
   • Dostosowanie kontrastu na zdjęciach z nośników
   • Regulacja wzmocnienia koloru podczas drukowania zdjęć z nośników
  • Ustawienie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych dla zdjęć
  • Przywrócenie wszystkich ustawień zdjęć do wartości fabrycznych
 • Kopiowanie zdjęć z nośnika do komputera
  • Przed kopiowaniem zdjęć
  • Kopiowanie zdjęć z nośnika poprzez połączenie lokalne (Windows®)
  • Kopiowanie zdjęć z nośnika poprzez połączenie sieciowe (Windows®)
  • Kopiowanie zdjęć z nośnika poprzez połączenie lokalne (Macintosh)
  • Kopiowanie zdjęć z nośnika poprzez połączenie sieciowe (Macintosh)
  • Kopiowanie zdjęć z nośnika za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Kopiowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash do komputera za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Kopiowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash do komputera za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Kopiowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash do komputera oraz uruchamianie aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
 • Drukowanie zdjęć z komputera
  • Drukowanie zdjęć z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Przycinanie zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Automatyczne korygowanie zdjęcia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Redukcja efektu czerwonych oczu za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Drukowanie kolorowego zdjęcia w trybie monochromatycznym lub w sepii za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Poprawianie jakości zdjęcia za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Edycja funkcji przycisków w aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
 • Sieć
 • Rozpoczęcie użytkowania
  • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
 • Wybór typu połączenia sieciowego
  • Przykłady przewodowego połączenia sieciowego
   • Drukowanie Peer‑to‑Peer z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
   • Drukowanie współdzielone
  • Przykłady bezprzewodowego połączenia sieciowego
   • Połączenie z komputerem za pośrednictwem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb infrastruktury)
   • Połączenie z komputerem bezprzewodowym bez pośrednictwa punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb Ad-hoc)
 • Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
  • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Co to jest BRAdmin Light? (Windows® i Macintosh)
   • Co to jest BRAdmin Professional 3? (Windows®)
   • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
   • Co to jest zdalna konfiguracja? (Windows® i Macintosh)
  • Instalacja lub dostęp do oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Instalacja aplikacji BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
    • Instalacja aplikacji BRAdmin Light dla systemu Windows®
    • Instalacja aplikacji BRAdmin Light dla komputerów Macintosh
   • Instalacja aplikacji BRAdmin Professional 3 (Windows®)
   • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji dla systemu Windows®
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Macintosh)
 • Zmiana ustawień sieciowych urządzenia
  • Zmiana ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z funkcji Zarządzanie przez Internet
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
  • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
  • Lokalizacja ustawień sieciowych za pomocą zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
 • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Dwa typy połączenia bezprzewodowego przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
   • Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
  • Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
  • Użycie funkcji Wi-Fi Direct
   • Drukowanie lub skanowanie z urządzenia mobilnego przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct
   • Pobieranie i instalacja programu Brother iPrint&Scan
   • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
    • Przewodnik krok po kroku konfiguracji sieci Wi-Fi Direct
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody jednoprzyciskowej i trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody z kodem PIN
    • Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
 • Zaawansowane funkcje sieciowe
  • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
  • Faksowanie przy użyciu funkcji faksu internetowego (I-Fax)
   • Ważne informacje na temat funkcji faksu internetowego
   • Konfiguracja funkcji e-mail lub faksu internetowego w urządzeniu Brother
    • Konfiguracja początkowa funkcji e-mail lub faksu internetowego
    • Wysyłanie faksu internetowego
    • Automatyczne odbieranie faksu internetowego
    • Ręczne łączenie z serwerem
     • Wygląd odebranych faksów internetowych na komputerze
   • Opcje faksu internetowego
    • Przesyłanie odebranych wiadomości e-mail i faksów
    • Konfiguracja transmisji przekazu w urządzeniu Brother
     • Transmisja przekazu z urządzenia Brother
     • Transmisja przekazu z komputera
    • Wiadomość weryfikacyjna transmisji (TX)
     • Włączanie powiadomień wysłania na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
     • Włączanie powiadomień odbioru na potrzeby wiadomości weryfikacyjnej transmisji
    • Wiadomość e-mail o błędzie
  • Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP
   • Zmiana konfiguracji LDAP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Przeprowadzanie wyszukiwania LDAP przy użyciu panelu sterowania
  • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
 • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
  • Obsługiwane protokoły
  • Dodatkowe ustawienia sieciowe systemu Windows®
   • Przed skonfigurowaniem dodatkowych ustawień sieciowych
   • Instalacja sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Odinstalowywanie sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
   • Instalowanie sterowników drukowania i skanowania w trybie infrastruktury przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 7 i Windows® 8)
   • Instalowanie sterowników drukowania z sieci Wi-Fi Direct przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 8. 1)
  • Dostępne usługi
  • Inne sposoby konfiguracji adresu IP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu DHCP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu BOOTP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu RARP
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu APIPA
   • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu ARP
  • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
  • Drukowanie Raportu WLAN
   • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
 • Menu sieci na panelu sterowania Brother
  • TCP/IP
  • Ethernet (tylko sieć przewodowa)
  • Stan sieci przewodowej
  • Adres MAC
  • Asystent WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Kreator konfiguracji (tylko sieć bezprzewodowa)
  • WPS/AOSS (tylko sieć bezprzewodowa)
  • WPS z kodem PIN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Stan sieci WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Wi-Fi Direct
  • NFC (Near Field Communication – komunikacja bliskiego pola)
  • Wysyłanie faksu internetowego pocztą e-mail
   • Adres e-mail
   • Konfiguracja serwera
   • Konfiguracja odbioru poczty
   • Konfiguracja wysyłania poczty
   • Konfiguracja przekazywania
  • Interfejs sieciowy (sieci przewodowej i bezprzewodowej)
  • Włącz sieć WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
  • Resetowanie sieci
 • Bezpieczeństwo
 • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
 • Ograniczenie dostępu publicznego do funkcji urządzenia przy użyciu funkcji Secure Function Lock 2. 0 (Blokada funkcji 2. 0)
  • Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Secure Function Lock 2. 0)
  • Konfigurowanie opcji Secure Function Lock 2. 0) przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Konfiguracja hasła funkcji Zarządzanie przez Internet przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Secure Function Lock 2. 0)
   • Ustawienie i zmiana hasła administratora funkcji Secure Function Lock 2. 0)
   • Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem
   • Konfigurowanie trybu publicznego
   • Zmiana trybu Secure Function Lock (Blokada funkcji): ograniczony lub publiczny
    • Aktywowanie trybu użytkownika z ograniczeniami
    • Aktywowanie trybu publicznego
   • Włączenie/wyłączenie funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji)
    • Włączenie funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji)
    • Wyłączenie funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji)
   • Skanowanie przy użyciu opcji Secure Function Lock 2. 0)
   • Ograniczanie drukowania z komputera według nazwy użytkownika komputera
   • Dodatkowe funkcje opcji Secure Function Lock 2. 0)
 • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym przy użyciu protokołu SSL/TLS
  • Wprowadzenie do protokołu SSL/TLS
   • Krótka historia protokołu SSL/TLS
   • Korzyści z używania protokołu SSL/TLS
  • Certyfikaty i funkcja Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Obsługiwane funkcje certyfikatu zabezpieczającego
   • Importowanie i eksportowanie certyfikatu CA
    • Importowanie certyfikatu CA
    • Eksportowanie certyfikatu CA
   • Zarządzanie wieloma certyfikatami
 • Bezpieczne wysyłanie lub odbieranie wiadomości e-mail
  • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika
  • Bezpieczne wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z użyciem protokołu SSL/TLS
 • Mobile/Web Connect
 • Korzystanie z usług internetowych w urządzeniu Brother
 • Korzystanie z usług internetowych Brother
 • Drukowanie z wykorzystaniem usługi Google Cloud Print
 • Drukowanie przy użyciu aplikacji AirPrint
 • Drukowanie i skanowanie z urządzenia mobilnego
 • ControlCenter
 • ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
  • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
  • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
 • ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • Włącz funkcję automatycznego ładowania (Macintosh)
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zidentyfikuj problem
 • Komunikaty o błędach i konserwacji
  • Animacje błędów
  • Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów
   • Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego
   • Przesyłanie faksów do komputera
   • Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego
 • Zacięcia dokumentów
  • Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF
  • Dokument zacięty wewnątrz podajnika ADF
  • Wyjmowanie małych dokumentów zaciętych w podajniku ADF
 • Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru
  • Zacięcie papieru z przodu urządzenia (zacięcie papieru z przodu)
  • Zacięcie papieru z tyłu urządzenia (zacięcie papieru z tyłu)
  • Zacięcie papieru z przodu i z tyłu urządzenia (zacięcie papieru z przodu i z tyłu)
  • Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru
 • Problemy z urządzeniem
  • Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem
  • Problemy z telefonem i faksem
  • Inne problemy
  • Problemy z siecią
   • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
   • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej.
    • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
   • Urządzenie Brother nie zostało wykryte po zmianie ustawień sieciowych.
   • Podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
   • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci.
   • Podczas zdalnej konfiguracji urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
   • Urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci nawet po pomyślnym ukończeniu instalacji.
   • Ustawienia zabezpieczeń nie działają prawidłowo.
   • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo.
    • Sprawdzenie urządzeń sieciowych przy użyciu polecenia „ping”
  • Ustaw wykrywanie sygnału wybierania
  • Zakłócenia linii telefonicznej/VoIP
 • Informacje o urządzeniu
  • Sprawdzanie numeru seryjnego
  • Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego
  • Funkcje resetowania
  • Jak zresetować urządzenie
 • Rutynowa konserwacja
 • Wymiana wkładów atramentowych
 • Czyszczenie urządzenia Brother
  • Czyszczenie skanera
  • Czyszczenie głowicy drukującej urządzenia Brother
  • Czyszczenie głowicy drukującej z komputera (Windows®)
  • Czyszczenie głowicy drukującej z komputera (Macintosh)
  • Czyszczenie ekranu dotykowego
  • Czyszczenie zewnętrznych części urządzenia
  • Czyszczenie płyty drukarki
  • Czyszczenie rolek podajnika papieru
  • Czyszczenie rolek chwytających papier
  • Czyszczenie rolek pobierania papieru tacy papieru #2
 • Sprawdzanie urządzenia Brother
  • Sprawdzanie jakości druku
  • Sprawdzanie wyrównania druku z urządzenia Brother
  • Sprawdzanie wyrównania druku z komputera (Windows®)
  • Sprawdzanie wyrównania druku z komputera (Macintosh)
  • Sprawdzanie poziomu atramentu
  • Monitorowanie stanu urządzenia z komputera (Windows®)
   • Wskaźniki programu Status Monitor i ich znaczenie (Windows®)
   • Wyłączenie funkcji Pokaż Status Monitor (Windows®)
   • Wyłącz program Status Monitor (Windows®)
  • Monitorowanie stanu urządzenia z komputera (Macintosh)
 • Popraw podawanie papieru, aby zlikwidować pionowe linie
 • Pakowanie i wysyłanie urządzenia Brother
 • Ustawienia urządzenia
 • Ustawienia ogólne
  • Regulacja głośności urządzenia
   • Reguluje głośność dzwonka
   • Reguluje głośność sygnalizatora
   • Reguluje głośność głośnika
  • Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy
  • Ustawianie odliczania trybu spoczynku
  • Ustawienie automatycznego wyłączania zasilania urządzenia
  • Ustaw datę i godzinę
  • Ustawianie strefy czasowej
  • Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza LCD
  • Zmiana czasu podświetlenia wyświetlacza LCD
  • Ustawianie identyfikatora stacji
  • Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania
  • Zapobieganie wybraniu niewłaściwego numeru (ograniczenie wybierania)
  • Zmniejszenie głośności drukowania
  • W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)
  • Zmiana języka wyświetlacza LCD
  • Zmiana ustawień klawiatury
 • Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót
  • Dodawanie skrótów kopiowania
  • Dodawanie skrótów faksu
  • Dodawanie skrótów skanowania
   • Dodawanie skrótów skanowania do nośnika
   • Dodawanie skrótów skanowania do komputera (plik/OCR/obraz/e-mail)
   • Dodawanie skrótów skanowania do serwera e-mail
   • Dodawanie skrótów skanowania do sieci/FTP
  • Dodawanie skrótów dostępu do WWW
  • Zmiana ustawień skrótów
  • Edytowanie nazw skrótów
  • Usuwanie skrótów
  • Przywoływanie skrótów
 • Druk raportów
  • Raporty
  • Drukowanie raportu
 • Zdalna konfiguracja
  • Zdalna konfiguracja (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji do skonfigurowania urządzenia Brother z komputera (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
  • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
 • Tabele ustawień i funkcji
  • 2, 7"(67, 5 mm) Tabele ustawień
  • 2, 7"(67, 5 mm) Tabele funkcji
  • 3, 7"(93, 4 mm) Tabele ustawień
  • 3, 7"(93, 4 mm) Tabele funkcji
 • Załącznik
 • Specyfikacje
 • Wprowadzanie tekstu na ekranie dotykowym urządzenia Brother
 • Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych

Sterowniki i pliki do pobrania

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother

Zobacz pliki do pobrania

Instrukcja ładowania Brother Fs 20

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ładowania Brother Fs 20

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ładowania Brother Fs 20