Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Haier Dwl4035 C Series

Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Haier Dwl4035 C Series to instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzeń z serii Haier Dwl4035 C. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje dotyczące wykonywania czynności bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania, pielęgnacji i konserwacji. Instrukcje te służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i właściwego działania urządzenia. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy urządzenia przeczytali instrukcje przed użytkowaniem urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Haier Dwl4035 C Series

Projektujemy, dostarczamy i montujemy instalacje zraszaczowe dla transformatorów olejowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie i sieciach rozdzielczych dużych zakładów przemysłowych. Każdy transformator położony na zewnątrz budynku, otoczony zostaje przez nas instalacją ppoż. w formie klatki, na której zlokalizowane są zraszacze. Ich ilość oraz rozmieszczenie projektujemy w taki sposób, aby zapewnić równomierne zraszanie wodą palącego się transformatora. W efekcie uzyskujemy zarówno gaszenie pożaru transformatora, jak i chłodzenie elementów, które nie zostały jeszcze objęte ogniem. Ta ostatnia funkcja zapewnia ochronę przed przeniesieniem się pożaru na inne elementy instalacji, czy budynku oraz daje czas na potrzebny na przyjazd PSP.

Jak chronimy transformatory?

Ochrona przeciwpożarowa transformatorów opiera się na dwóch filarach: instalacji zraszaczowej oraz systemie detekcji pożaru i sterowania gaszeniem.

Klatka wykonana w technice samonośnej

Brak potrzeby wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej

Skręcane łączenia kołnierzowe nadają klatce wymaganą sztywność

Prefabrykowane elementy klatki

Dwustronnie ocynkowane ogniowo rury

Specjalne warstwy antykorozyjne

Obliczenia hydrauliczne dla równomiernego rozmieszczenia zraszaczy

Membranowe zawory zalewowe

Połączenia hydrauliczne i elektryczne z istniejącymi układami

Monitorowany kablem sensorycznym wzrost temperatury

Czujka ta nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia

Połączenie z przekaźnikiem Buchholza transformatora

Alarm optyczno-akustyczny i sygnał przekazywany do dyspozytorni

Uruchomienie gaszenia ręczne lub automatyczne

Standardy, normy i wytyczne ppoż. w naszych projektach

Projekt, prace montażowe i odbiory realizujemy zgodnie z wymaganymi przez inwestora standardami. Zdajemy sobie sprawę, że konkretne wytyczne często są narzucone przez ubezpieczycieli, dlatego nie możemy sobie pozwolić na nawet najmniejszy błąd, który skutkowałby ryzykiem braku wypłaty odszkodowania.

Także wszystkie dostarczone i użyte komponenty systemu ochrony ppoż. transformatorów zawsze posiadają wymagane przez inwestora i jego ubezpieczyciela certyfikaty oraz dopuszczenia.

CNBOP

Wszystkie stosowane przez nas komponenty posiadają wymagane aprobaty CNBOP

VdS

Niemieckie wytyczne VdS to jedne z dwóch najczęściej stosowanych wytycznych przeciwpożarowych na świecie.

FM Global

Wytyczne amerykańskiego ubezpieczyciela to drugie najczęściej stosowane standardy ochrony ppoż. na świecie.

NFPA 15 (Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection)

NFPA 850 (Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations)

Polska norma PN-M-51541 „Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe”

Polska norma PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,

Zrealizowane projekty ochrony przeciwpożarowej transformatorów

Przedsiębiorstwo z branży nawozowej i chemicznej

Pożary transformatorów

Pożary transformatorów są dość częstym zjawiskiem w przemyśle. Zwykle pierwotną przyczyną jest zwarcie elektryczne. Kiedy ono nastąpi, gwałtownie wzrasta temperatura w instalacji transformatora. Często dochodzi także do wybuchu w kadzi, który doprowadza do rozszczelnienia pokrywy i wyrzutu oleju. W efekcie olej, który w przypadku normalnego funkcjonowania pełni rolę czynnika chłodzącego transformator, staje się palnym paliwem.

Pożar w Elektrowni Rybnik

 • marzec 2014,
 • uszkodzenie przepustu izolatorowego transformatora,
 • potężne zwarcie,
 • eksplozja w kadzi transformatora,
 • rozwarta pokrywa kadzi,
 • wyrzut i wypływ oleju, który uległ zapłonowi.

Pożar u Producenta chemii i kosmetyków

 • czerwiec 2022,
 • bezpośrednią przyczyną było uderzenie pioruna,
 • straty oszacowane na 200 tys. PLN
 • Pożar stacji transformatorów

 • listopad 2011,
 • kilka transformatorów objętych pożarem,
 • łącznie zapaliło się ponad 50 ton oleju.
 • Pożar stacji elektroenergetycznej

 • czerwiec 2019,
 • przebiciu uległ jeden z izolatorów transformatora energetycznego 400/110 kV po stronie 400 kV,
 • wybuchł pożar, który dzięki błyskawicznej reakcji instalacji zraszaczowej został opanowany
 • ogień został ugaszony jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej,
 • uniknięto poważnych strat.
 • Etapy prac nad projektem ochrony ppoż. transformatorów

  Wizja lokalna miejsca pod ochronę ppoż. dla transformatorów

  Jednym z pierwszych działań, które podejmujemy w momencie, kiedy zwróci się do nas z zapytaniem inwestor końcowy lub generalny wykonawca większej inwestycji, jest wizja lokalna. Wizyta na terenie zakładu energetycznego lub przemysłowego pozwala nam zebrać wszystkie dane niezbędne do dalszych prac projektowych. Podczas wizji lokalnej interesować nas będą takie informacje jak:

 • miejsce zlokalizowania transformatora (lub przyszłej lokalizacji)
 • istniejący sposób zasilenia instalacji w wodę ppoż. (lub jego brak)
 • czy obok funkcjonują już inne transformatory z ochroną przeciwpożarową, aby w razie potrzeb można było dopasować rozwiązania komplementarne
 • dokumentacja techniczna i budowlana
 • dokonamy też niezbędnych pomiarów
 • Zaprojektowanie instalacji

  Przystępując do projektowania instalacji zraszaczowej w celu ochrony ppoż. transformatorów, skrupulatnie dobieramy każdy element systemu. Uwzględniamy na tym etapie wszystkie dokonane wcześniej pomiary, czy istniejącą infrastrukturę na terenie zakładu inwestora (jak np. źródło zasilania w wodę). W razie potrzeby projektujemy także wymaganą, ale brakującą infrastrukturę. Jednym z najważniejszych momentów projektowania jest odpowiednie rozmieszczenie zraszaczy wraz z ustaleniem intensywności zraszania całej powierzchni transformatora. Od tego działania zależy ostateczna skuteczność zamontowanej instalacji.

  Dostawa i montaż instalacji ppoż. dla transformatorów

  Kolejnym krokiem jest dostawa i montaż instalacji zraszaczowej. Polecane przez nas klatki samonośne muszą zostać wcześniej prefabrykowane. Wymaga to od nas dużej precyzji przy dokonywaniu pomiarów, gdyż nie będzie możliwości docinania elementów podczas montażu. Zdecydowaną korzyścią takiego rozwiązania jest brak konieczności budowania dodatkowej konstrukcji wsporczej.

  Na tym etapie współpracujemy też często z dostawcami oprogramowania dla systemów sterowania funkcjonujących już na terenie zakładu, aby “wpiąć” do nich ochronę ppoż. transformatorów.

  Testy, uruchomienie i szkolenia

  Kiedy system ochrony ppoż. transofrmatorów jest już zamontowany, podłączony do instalacji elektrycznej i zasilającej w wodę przeciwpożarową, przystępujemy do wykonania wszystkich wymaganych przez normy testów. Po ich pozytywnym ukończeniu uruchamiamy instalację, oddajemy ją w ręce inwestora, przeprowadzając wszystkie niezbędne szkolenia.

  Gdy stwierdzisz, że wentylator przestaje działać podczas uruchamiania urządzenia, poniższe wskazówki mogą pomóc w zlokalizowaniu problemu mającego wpływ na urządzenie.

  1. Karty graficzne z technologią 0dB:

  (1) Technologia 0dB pozwala wentylatorom na zaprzestanie pracy, podczas gdy temperatura rdzenia GPU utrzymuje się poniżej 55 stopni celcjusza, dzięki czemu możesz cieszyć się graniem w niewymagające gry w kompletnej ciszy (możesz skorzystać z ASUS GPU Tweak II aby odczytać temperaturę GPU).  Jeżeli temperatura wzrośnie, wentylatory automatycznie zaczną ponownie pracować.

  (2) Jeżeli temperatura wzrasta, a wentylatory na karcie graficznej w dalszym ciągu nie pracują, spróbuj zaktualizować sterowniki, aby wykluczyć możliwość nieprawidłowego ich działania, co w konsekwencji prowadzi do niepoprawnej pracy wentylatora.

  (3) Wyłącz komputer i odłącz od niego zasilanie, następnie wymontuj kartę graficzną. Wyczyść nagromadzony kurz za pomocą małej szczotki, w przypadku gdy nagromadzona ilość kurzu uniemożliwiałaby na poprawną pracę wentylatora.

  (4) Jeśli wentylator jest zablokowany i nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS, aby dostarczyć go do naprawy.

  2. Karty graficzne bez technologii 0dB:

  (1) Spróbuj zaktualizować sterowniki, aby wykluczyć możliwość nieprawidłowego ich działania, co w konsekwencji prowadzi do niepoprawnej pracy wentylatora.

  (2) Wyłącz komputer i odłącz od niego zasilanie, następnie wymontuj kartę graficzną.

  (3) Jeśli wentylator jest zablokowany i nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS, aby dostarczyć go do naprawy.

  Uwaga 1: Korzystanie z karty graficznej z niepoprawnie działającym wentylatorem może spowodować uszkodzenie samej karty. Zaprzestań korzystania z karty jeżeli stwierdzisz, że wentylator nie działa poprawnie.

  Uwaga 2: Nie demontuj samodzielnie elementów karty graficznej. Niewłaściwy demontaż elementów karty graficznej może spowodować unieważnienie gwarancji.

  [Płyta główna] Który model ASUS obsługuje Windows 11 i jak skonfigurować TPM 2. 0 w oprogramowaniu BIOS?

  Instalacja systemu Windows 11 na komputerach z płytami głównymi ASUS

  Microsoft oficjalnie ogłosił Windows 11 z nowym wyglądem, menu Start i nie tylko. Oto kilka podstawowych informacji o Windows 11 i o tym, jak można go zainstalować w komputerach z płytami głównymi ASUS.

  Kliknij poniższe, aby dowiedzieć się więcej o systemie Windows 11:

  • Wymagania systemu Windows 11: Wymagania dotyczące wdrażania systemu Windows 11.
  • Plan dla systemu Windows 11: Informacje pomocne przy planowaniu systemu Windows 11 w organizacji. com/en-us/windows/whats-new/windows-11-prepare">Przygotowanie na system Windows 11: Procedury zapewniające gotowość do wdrożenia systemu Windows 11.

  Wymagania sprzętowe

  TPM

  Procesor

  1 GHz lub szybszy z co najmniej dwoma rdzeniami na zgodnym 64-bitowym procesorze lub układem SoC (System-on-Chip)
  Pamięć4 GB RAMMagazyny danychDysk o pojemności co najmniej 64 GBOprogramowanie układowe systemuUEFI, możliwość Secure BootTrusted Platform Module (TPM), wersja 2. 0Karta graficznaGrafika zgodna z DirectX 12 / WDDM 2. xWyświetlacz>9" z rozdzielczością HD (720p)Połączenie z InternetemKonto Microsoft i połączenie z Internetem wymagane do skonfigurowania systemu Windows 11 Home

  Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Microsoft: https://www. com/en-us/windows/windows-11-specifications

  Z czasem mogą pojawić się dodatkowe wymagania związane z aktualizacjami i włączaniem określonych funkcji w systemie operacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z: Utrzymywanie aktualności systemu Windows 11.

  Przed rozpoczęciem należy sprawdzić kompatybilność

  Poniżej wymieniono płyty główne i procesory ASUS kompatybilne z systemem Windows 11:

  Obsługiwane płyty główne ASUS:

  Zapoznaj się z odnośnikiem poniżej, aby sprawdzić czy płyta główna jest obsługiwana przez Windows 11.

  Płyty główne ASUS przygotowane pod kątem kompatybilności z Windows 11

  Jeżeli nie masz pewności, jaka jest nazwa modelu płyty głównej, zapoznaj się z treścią odnośnika poniżej. com/pl/support/FAQ/1046543">[Płyta główna] Jak sprawdzić nazwę modelu?

  Obsługiwane procesory:

  Jeśli istniejący komputer z systemem Windows 10 jest wyposażony w najnowszą wersję systemu Windows 10 i spełnia powyższe minimalne wymagania sprzętowe, można go uaktualnić do systemu Windows 11. Oprócz wymagań systemowych, należy zwrócić uwagę na ustawienia TPM na płycie głównej. TPM to międzynarodowy standard dla bezpiecznego kryptoprocesora, który istnieje od lat. Jest on jednak domyślnie wyłączony na większości płyt głównych, co może uniemożliwić poprawną instalację systemu Windows 11.

  Jak użyć PC Health Check, aby określić czy komputer kwalifikuje się do uaktualnienia do wersji Windows 11?

  Microsoft dostarcza użytkownikom narzędzie PC Health Check do określenia czy komputer spełnia wymagania instalacji/uaktualnienia do systemu Windows 11; wykonaj działania opisane poniżej:

  1. Przejdź do strony pobierania Microsoft, aby pobrać PC Health Check.

  2. Wyodrębnij plik, a następnie kliknij WindowsPCHealthCheckSetup.

  3. Kliknij „I accept the terms in the License Agreement” (akceptuję warunki i postanowienia porozumienia licencyjnego), a następnie kliknij „Install” (instaluj). com/images/2021/09/27/f7eb63b7-ab53-44ea-b51d-2c20913b2919. png"/>

  4. Kliknij „Finish” (zakończ) po zainstalowaniu PC Health Check. com/images/2021/09/27/99e3d067-1c5d-4ddf-8365-55e66c5fb589. png"/>

  5. Otwórz PC Health Check. com/images/2021/09/27/9d242bb6-7901-43a4-bd0c-fb445529ba2c. png"/>

  6. Kliknij „Check now” (sprawdź teraz). com/images/2021/09/27/a514706b-a5c7-4a4d-9124-6cd79ab7eccd. png"/>

  7. Wynik zostanie wyświetlony na ekranie; możesz kliknąć przycisk „See all results” (zobacz wszystkie wyniki), aby sprawdzić kompatybilność bardziej szczegółowo. com/images/2021/09/27/170de409-1294-4399-9a7d-3c6dc3a94fc2. png"/>

  8. Jeżeli wynik pokazuje, że komputer nie spełnia wymagań systemu Windows 11, możesz sprawdzić dostępne pod odnośnikiem informacje o działaniach, które możesz wykonać. com/images/2021/09/27/2a658259-415a-4f2b-b8d9-31e14848590a. png"/>

  Jak sprawdzić, czy system obsługuje moduł TPM 2. 0?

  TPM 2. 0 jest minimalnym wymaganiem zalecanym przez Microsoft. TPM 2. 0 zostało wprowadzone w 2015 roku, a wszystkie płyty główne ASUS posiadają wersję 2. 0.

  Aby sprawdzić, naciśnij klawisz Windows + R, aby wywołać okno uruchamiania. Wpisz "TPM. MSC", aby otworzyć narzędzie do zarządzania TPM w systemie Windows. com/images/2021/07/02/07e84198-23d3-45f3-9512-a3ba950630c7. png"/>

  Jeśli funkcja jest włączona, pojawi się ekran zarządzania TPM, umożliwiający wyświetlenie dodatkowych informacji o TPM.

  TPM wersja 2. 0

  Jeśli napotkasz poniższy komunikat, przejdź do oprogramowania BIOS płyty głównej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć fTPM.

  Alternatywnie, wersję TPM można również sprawdzić w oprogramowaniu BIOS:

  Przejdź do strony Advanced (zaawansowane) / Trusted Computing, aby sprawdzić wersję TPM. Jeśli nie możesz znaleźć tej strony, zapoznaj się z poniższą sekcją, aby włączyć fTPM (Firmware TPM). com/images/2021/07/02/2ec2cf1d-0fee-4abe-bb99-b7c1e2cd4790. png"/>

  Jak włączyć moduł TPM w UEFI BIOS?

  Płyty główne Intel (w tym paragrafie jako przykład użyto modelu ROG Z590-A GAMING WIFI)

  1. Naciśnij klawisz "Del", gdy pojawi się logo ASUS lub ROG, aby przejść do oprogramowania BIOS. Przejdź na stronę Advanced (zaawansowane) / PCH-FW Configuration (konfiguracja) i włącz "PTT". com/images/2021/07/02/3dd7ea0a-e4a5-456f-ae54-8b9d40b6bba2. Po próbie dokonania zmiany w oprogramowaniu BIOS wyświetlone zostanie okno z powiadomieniem (patrz poniżej). Wystarczy kliknąć przycisk OK, a następnie nacisnąć klawisz F10, aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić komputer. com/images/2021/07/02/1d621b3a-b37d-4650-86fa-63763e0df52f. png"/>

  Płyty główne AMD (w tym paragrafie jako przykład użyto modelu ROG X570-E GAMING)

  2. Przejdź na stronę Advanced (zaawansowane) / fTPM configuration (konfiguracja) i przełącz opcję "TPM Device Selection" (wybór urządzenia TPM)) na "Firmware TPM". com/images/2021/07/02/1741685a-4248-4274-b132-3bac8ccce1f6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i uruchomić ponownie komputer.

  Często zadawane pytania (FAQ)

  Pyt. 1: Co zrobić, jeżeli wciąż mam wiele pytań w odniesieniu do Windows 11?

  Odp. 1: Możesz przejść na oficjalną witrynę internetową Microsoft i przewinąć stronę na sam dół. Tam można uzyskać dostęp do zestawu często zadawanych pytań (FAQ) o system Windows, który na potrzeby od odniesienia referencyjnego został opracowany przez Microsoft. com/en-us/windows/windows-11">Uaktualnij do nowego systemu operacyjnego Windows 11 | Microsoft

  Pyt. 2: Jeżeli moja płyta główna nie jest wymieniona na liście urządzeń wspieranych, to czy mogę zainstalować Windows 11?

  Odp. 2: Aby jeszcze bardziej poprawić swoje wrażenia z korzystania z systemu Windows 11, zalecamy korzystanie z płyty głównej wymienionej na liście urządzeń wspieranych; w przypadku wszystkich wspieranych płyt głównych z TPM 2. 0 w pakiecie, możesz spokojnie rozpocząć korzystanie z systemu Windows 11.

  Pyt. 3: Jeżeli moja płyta główna nie jest wymieniona na liście urządzeń wspieranych, to czy mogę ręcznie zainstalować moduł TPM 2. 0, aby urządzenie było kompatybilne z systemem Windows 11?

  Odp. 3: Urządzenia z doinstalowanym modułem TPM mogą nie być kompatybilne z płytą główną, dlatego zalecamy, aby korzystać z płyt głównych wymienionych na liście urządzeń wspieranych.

  Pyt. 4: Czy na potrzeby instalacji systemu Windows 11 konieczna jest aktualizacja jakiegokolwiek sterownika?

  Odp. 4: Nie. Jeżeli twój system spełnia minimalne wymagania sprzętowe, a moduł TPM 2. 0 jest aktywowany, możesz uaktualnić system do wersji Windows 11.

  Pyt. 5: Jeżeli moja płyta główna ma złącze header TPM, czy muszę zakupić moduł (kartę) TPM 2. 0 oddzielnie, aby obsługa systemu Windows 11 była możliwa?

  Odp. 5: Nie. Jeśli płyta główna nie jest wymieniona na liście obsługiwanych urządzeń, oznacza to że nie spełnia ona minimalnych wymagań do obsługi systemu Windows 11, nawet jeżeli na płycie głównej zainstalowany zostanie inny moduł (karta) TPM 2. (Procesor jest również wymagany do obsługi systemu Windows 11).

  Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

  Windows 11 nie został oficjalnie wydany i mogą wystąpić problemy ze stabilnością wersji Insider Preview, ponieważ nie przeszedł on formalnej walidacji sprzętowej i kwalifikacji. Instalację lub uaktualnienie do wersji Insider Preview systemu Windows 11 lub dowolnego oprogramowania innych firm użytkownik przeprowadza według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu lub utratę danych, które wynikają z tych działań. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody związane z użytkowaniem systemu Windows 11.

  Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Haier Dwl4035 C Series

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Haier Dwl4035 C Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Haier Dwl4035 C Series