Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker Cm2045

Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker CM2045 jest ważnym dokumentem, który powinien być przechowywany i używany przez właściciela. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego używania i konserwacji narzędzia. Zawiera również informacje o tym, jak wybrać i używać odpowiednich akcesoriów i części zamiennych. Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker CM2045 zawiera również istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania i konserwacji tego narzędzia. Właściciel narzędzia powinien dokładnie przestudiować instrukcję i przestrzegać jej wskazówek, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker Cm2045

Black and Decker Przeznaczenie Pilarka tarczowa BLACK+DECKER BDCS18 została zaprojektowana do cięcia drewna i wyrobów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych, nieprofesjonalnych użytkowników. Instrukcje bezpieczeństwa Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi piły Black and Decker BDCCS18”

BLACK and DECKER SKU CC2000/ CC2001 Instrukcja obsługi SKU #CC2000/#CC2001 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Niszczarki Black & Decker stały się wzorcem innowacyjności, wydajności i jakości w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości. Z wielką starannością zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC2000/CC2001”

BLACK and DECKER SKU CC500/ CC501 Instrukcja obsługi SKU #CC500/#CC501 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Instrukcja-obs%C5%82ugi-Black-and-Decker-SKU-CC500-CC501">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC500/CC501”

BLACK and DECKER SKU #CC800 Instrukcja obsługi SKU #CC800 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprojektować i skonstruować produkt…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC800”

BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602 Instrukcja obsługi SKU #CC600/601/602 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Black-and-Decker-SKU-CC600-601-602-Instrukcja">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602”

Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz [zoptymalizowany] Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz

Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200 Instrukcja obsługi SKU #CC1200 Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań w projektowaniu i inżynierii…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200”

CHROŃ SWÓJ TOŻSAMOŚĆ MARKA, KTÓREJ UFASZ BLACK and DECKER SKU #CC1000 SKU #CC1000 Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Zadbaliśmy o …

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC1000”

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker CS2245. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

DCF620DCF621509212-98 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcji

Strona: 2

4AKUMULATOROWA WKRĘTARKA DO PŁYTKARTONOWO-GIPSOWYCH DCF620, DCF621Serdeczne gratulacje!Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle starannewykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partneremdla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.Dane techniczneDCF620 DCF621Napięcie zasilania V 18 14, 4Typ 1 1Rodzaj akumulatora Li-ion Li-ionMoc oddawana W 435 360Prędkość obrotowa biegu jałowego: obr/min 0 – 4400 0 – 4400Uchwyt końcówki mm 6, 35 6, 35Maks. śr. wkręcania Mm 4, 2 4, 2Maksymalny moment obrotowy (twardy/miękki) Nm 30/5 27/4Sprzęgło wkrętarki OgranicznikgłębokościOgranicznikMasa (bez akumulatora) kg 1, 08 1, 08LPA(poziom ciśnienia akustycznego) dB(A) 77 77KPA(niepewność pomiaru) dB(A) 3 3LWA(poziom mocy akustycznej) dB(A) 71 71KWAWażone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzechskładowych kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745Wartość skuteczna emisji ahm/s2< 2, 5 <2, 5Niepewność pomiaru K m/s21, 5 1, 5Podana całkowita wartość skutecznaprzyspieszenia drgań została zmierzonastandardową metodą, opisaną w normieEN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywaćdo porównań z innymi narzędziami oraztymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.OSTRZEŻENIE: Podana całkowitawartość skuteczna przyspieszeniadrgań dotyczy podstawowegozastosowania narzędzia i może sięróżnić, gdy jest ono wykorzystywanew inny sposób, z innymi akcesoriami,lub niewłaściwiekonserwowane.W takich sytuacjach ekspozycjadrganiowa w trakcie całego okresuużytkowania maszyny może być dużowiększa. Przy szacowaniu ekspozycjidrganiowej trzeba też uwzględnić,jak długo w danym czasie narzędziepozostawało wyłączone i jak długopracowało na biegu jałowym. Ekspozycjaużytkowania maszyny mogłaby się wtedyokazać dużo mniejsza niż przy ciągłymużyciu.Dla ochrony użytkownika przed skutkamiwibracji stosuj dodatkowe środkibezpieczeństwa, jak np. prawidłowakonserwacja narzędzi i akcesoriów,utrzymywanie ciepłych rąk, odpowiedniaorganizacja pracy.

Strona: 3

5Minimalne natężenie prądu bezpiecznikaElektronarzędziazasilane napięciem 230 V10 ADefinicje związanez bezpieczeństwem pracyPoniżej zdefiniowano ważność poszczególnychostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcjii zwracanie uwagi na te symbole.NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informujeo bezpośrednim niebezpieczeństwie.Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozidoznaniem śmiertelnych lub ciężkichobrażeń ciała.OSTRZEŻENIE: Informujeo potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.Nieprzestrzeganie tej wskazówki możedoprowadzić do śmiertelnych lubciężkich obrażeń ciała.UWAGA: Informuje o potencjalnieniebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganietej wskazówki może doprowadzić dolekkich lub średnich obrażeń ciała.WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,które wprawdzie nie grozi doznaniemurazu, ale przy zignorowaniu możeskutkować szkodami rzeczowymi.Informuje o niebezpieczeństwie poraże-nia prądem elektrycznym.Informuje o niebezpieczeństwie pożaruDeklaracja zgodnościz normami WEDYREKTYWA MASZYNOWAAKUMULATOROWA WKRĘTARKA DCF620,DEWALT deklaruje niniejszym, że urządzenianr kat. DCF620 I DCF21 opisane w „Danychtechnicznych” zostały wykonane zgodniez następującymi wytycznymi i normami:2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą2014/30/WE oraz 2011/65/UE. Więcej informacjina ten temat można uzyskać pod podanymniżej adresem lub w jednej z naszych filiiwymienionych na końcu instrukcji obsługi.Niżej podpisany jest odpowiedzialny zaprzygotowanie dokumentacji technicznej i składatę deklarację w imieniu firmy DEWALT.Horst GroßmannWiceprezes ds. KonstrukcjiDEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,D-65510, Idstein, Niemcy03. 06. 2014Akumulator DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185Rodzajakumulatoralitowo-jonowyNapięcie VDC14, 4 14, 4 14, 4 14, 4 14, 4 14, 4 18 18 18 18 18 18Pojemność Ah 3, 0 1, 5 4, 0 2, 0 5, 0 1, 3 3, 0 1, 5 4, 0 2, 0 5, 0 1, 3Masa kg 0, 53 0, 30 0, 54 0, 30 0, 52 0, 30 0, 64 0, 35 0, 61 0, 40 0, 62 0, 35Ładowarka DCB105 DCB107 DCB112Napięcie sieciowe VAC230 230 230Typ baterie Li-Ion Li-Ion Li-IonPrzybliżonyczas ładowaniaakumulatora min30(1, 5 Ah)40(2, 0 Ah)55(3, 0 Ah)60(1, 3 Ah)709045(4, 0 Ah)(5, 0 Ah)140185120Masa kg 0, 49 0, 29 0, 36

Strona: 4

6OSTRZEŻENIE: By nie narażać się nadoznanie urazu, prosimy o przeczytanietej instrukcji obsługi.Ogólne przepisybezpieczeństwa pracyelektronarzędziOSTRZEŻENIE! Zapoznaj się zewszystkimi zamieszczonymi tutajwskazówkami. Nieprzestrzeganie ichmoże doprowadzić do porażenia prądemelektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiegourazu ciała.PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, BYW RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ PONOWNIESKORZYSTAĆ.Występujące w tekście wyrażenie„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzeniesieciowe (z kablem sieciowym) jaki akumulatorowe (bez kabla sieciowego).1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACYa) Utrzymuj porządek w miejscu pracyi dobrze je oświetlaj. Nieporządeki niewystarczające oświetlenie grożąwypadkiem.b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniuzagrożonym wybuchem, gdzie występująpalne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędziawytwarzają iskry, które mogą spowodowaćzapalenie się tych substancji.c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osóbdo miejsca pracy. Mogą one odwrócićuwagę od wykonywanych czynności, co grozi2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNEa) Wtyczka kabla elektronarzędzia musipasować do gniazda sieciowegoi w żadnym wypadku nie wolno jejprzerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierająuziemienie ochronne, nie używaj żadnychwtyczek adaptacyjnych. Oryginalnewtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowezmniejszają ryzyko porażenia prądemelektrycznym.b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,jak na przykład rury, grzejniki, piecei chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,porażenie prądem elektrycznym jest o wieleniebezpieczniejsze.c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działaniedeszczu ani wilgoci. Przedostanie sięwody do wnętrza obudowy grozi porażeniemprądem elektrycznym.d) Ostrożnie obchodź się z kablem.Nigdy nie używaj go do przenoszeniaelektronarzędzia ani do wyjmowaniawtyczki z gniazda sieciowego. Chrońkabel przed wysoką temperaturą, olejem,ostrymi krawędziami i ruchomymielementami. Uszkodzony lub zaplątany kabele) Przy pracy na wolnym powietrzustosuj tylko przeznaczone do tegocelu przedłużacze. Posługiwanie sięodpowiednimi przedłużaczami zmniejszaryzyko porażenia prądem elektrycznym.f) W razie konieczności użyciaelektronarzędzia w wilgotnym otoczeniuzabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiemochronnym różnicowo-prądowym.Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTEa) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj sięna swojej pracy i rozsądnie postępujz elektronarzędziem. Nie używaj go, gdyjesteś zmęczony lub znajdujesz się podwpływem narkotyków, alkoholu czy teżleków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozibardzo poważnymi konsekwencjami.b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.Zawsze zakładaj okulary ochronne.Odpowiednie wyposażenie ochronne, jakmaska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiejpodeszwie, kask ochronny lub nausznikiochronne, zależnie od rodzaju i zastosowaniaelektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznaniaurazu.c) Unikaj niezamierzonego załączania.Przed przyłączeniem elektronarzędzia dosieci sprawdź, czy jego wyłącznik jestwyłączony. Przenoszenie elektronarzędziaz palcem opartym na wyłączniku lubprzyłączanie go do sieci przy włączonymwyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.d) Przed załączeniem elektronarzędziasprawdź, czy zostały wyjęte kluczei przyrządy nastawcze. Klucz pozostawionyw obracającej się części może doprowadzićdo urazu ciała.

Strona: 5

7e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracićrównowagi w jakiejś pozycji roboczej.Takie postępowanie umożliwia zachowanielepszej kontroli nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dalaod ruchomych elementów. Luźna odzież,biżuteria lub długie włosy mogą zostaćpochwycone przez obracające się częścinarzędzia.g) Gdy producent przewidział urządzenia doodsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,czy są one przyłączone i prawidłowozamocowane. Stosowanie tych urządzeńzmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.4) OBSŁUGA I KONSERWACJAELEKTRONARZĘDZIa) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajnarzędzi odpowiednich do danegoprzypadku zastosowania. Najlepszą jakośći osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylkostosując właściwe narzędzia.b) Nie używaj elektronarzędziaz uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,które nie daje się normalnie załączać lubwyłączać, jest niebezpieczne i trzeba jenaprawić.c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracnastawczych, przed wymianą akcesoriówlub odłożeniem elektronarzędziazawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazdasieciowego. Ten środek ostrożnościzmniejsza ryzyko niezamierzonegouruchomienia elektronarzędzia.d) Niepotrzebne w danej chwilielektronarzędzia przechowuj w miejscuniedostępnym dla dzieci. Nie pozwalajużywać elektronarzędzi osobom, które niesą z nimi obeznane lub nie przeczytałyniniejszej instrukcji. Narzędzia w rękachniedoświadczonych osób są niebezpieczne.e) Utrzymuj elektronarzędziaw nienagannym stanie technicznym.Sprawdzaj, czy ruchome elementyobracają się w odpowiednim kierunku,nie są zakleszczone, pęknięte anitak uszkodzone, że nie zapewniająprawidłowego funkcjonowania urządzenia.Uszkodzone elektronarzędzia przedużyciem napraw. Powodem wielu wypadkówjest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.f) Ostrz i utrzymuj w czystości swojenarzędzia robocze. Staranniekonserwowane, ostre narzędzia roboczerzadziej się zakleszczają i łatwiej nimipracować.g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędziroboczych itp. używaj zgodnie z tąinstrukcją i przeznaczeniem, biorąc poduwagę warunki i rodzaj wykonywanejpracy. Wykorzystywanie elektronarzędziwbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.5) OBSŁUGA I KONSERWACJAAKUMULATOROWYCHa) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkachprzystosowanych do tego celu przezproducenta. Włożenie do ładowarki innegorodzaju akumulatora, niż przewidziany przezproducenta, grozi pożarem.b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczonedo danego rodzaju elektronarzędzi.Stosowanie innych akumulatorów stwarzaryzyko doznania urazu ciała i pożaru.c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dalaod spinaczy biurowych, monet,kluczy, gwoździ, śrub i innych małychprzedmiotów metalowych, które mogąspowodować zwarcie biegunów. Zwarciezacisków akumulatora może spowodowaćoparzenia lub pożar.d) Z powodu niewłaściwego zastosowaniaz akumulatora może wyciekać elektrolit.Nie dotykaj go. W razie niezamierzonegokontaktu natychmiast spłucz wodąnarażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnąłw oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.Wyciekły elektrolit może spowodowaćpodrażnienie oczu lub oparzenia.6) SERWISa) Naprawy elektronarzędzi mogą byćwykonywane tylko przez uprawnionychspecjalistów przy użyciu oryginalnychczęści zamiennych. Jest to istotnymwarunkiem zapewnienia bezpieczeństwapracy.

Strona: 6

8Dodatkowe przepisywiertarko-wkrętarekakumulatorowych• Trzymaj urządzenie za izolowanąpowierzchnię uchwytu podczas pracy,przy której narzędzie tnące może dotykaćukrytych przewodów lub przyłączy.Kontakt z przewodem przewodzącymprąd przenosi napięcie na części metaloweurządzenia i użytkownik doświadczaporażenia prądem.• Zakładaj podczas pracy ochronniki nauszy. Hałas może spowodować uszkodzeniesłuchu.• Końcówki i urządzenie nagrzewają siępodczas pracy. Zakładaj rękawice gdybierzesz je do ręki.Pozostałe zagrożeniaPomimo przestrzegania obowiązującychprzepisów bezpieczeństwa i używania urządzeńochronnych nie da się uniknąć pewnychzagrożeń. Należą do nich m. in. :- uszkodzenie narządu słuchu;- niebezpieczeństwo urazuprzemieszczającymi się cząsteczkami.- niebezpieczeństwo poparzenia przy pracynagrzanymi akcesoriami- niebezpieczeństwo urazu poprzezdługotrwały użytkowanie.Oznaczenia na elektronarzędziuNa elektronarzędziu umieszczono następującepiktogramy:Przed użyciem przeczytaj instrukcjęobsługi.Zakładaj nauszniki ochronne.Zakładaj okulary ochronne.UMIEJSCOWIENIE KODU DATYKod daty, który zawiera również rok produkcji, jestwytłoczony na obudowie.Przykład:2014 XX XXRok produkcjiWażne wskazówkiwszystkich ładowarekakumulatorowych.PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE:Podręcznik ten zawiera ważne wskazówkibezpieczeństwa pracy ładowarki DCB105.• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytajwszystkie instrukcje i ostrzeżeniazamieszczone na ładowarce i akumulatorze.OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwoporażenia prądem elektrycznym. Uważaj,by do ładowarki nie dostała się jakaściecz, ponieważ grozi to porażeniemUWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia.By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosujtylko akumulatory firmy DEWALT. Inneakumulatory mogą się przegrzaći pęknąć, co niechybnie grozi doznaniemurazu ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nieładuj baterii.UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawićsię urządzeniem.WSKAZÓWKA: Istnieje pewneniebezpieczeństwo zwarcia kontaktówprzyłączonej do sieci ładowarki przezobce, przewodzące materiały, jaknp. pył szlifierski, wióry metalowe,wełna stalowa, folia aluminiowa lubnagromadzone cząstki metalu. Trzymajje z dala od gniazda ładowarki. Gdy niema w niej akumulatora, zawsze wyjmujwtyczkę kabla z gniazda sieciowego.Tak samo postępuj przed czyszczeniemładowarki.• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciuładowarki innej niż określona w tympodręczniku. Ładowarka i akumulator są dosiebie ściśle dostosowane.

Strona: 7

9• Ładowarki te są przeznaczone wyłączniedo ładowania akumulatorów DEWALT. Innezastosowanie może doprowadzić do pożarubądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnychurazów na skutek porażenia prądem• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działaniedeszczu ani śniegu.• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawszeciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W tensposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczkii kabla.• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt niemógł na niego nadepnąć ani się o niegopotknąć i by nie był narażony na inneszkodliwe wpływy lub obciążenia.• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdyjest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwyprzedłużacz może doprowadzić do pożaru• Nie stawiaj żadnych przedmiotów naładowarce oraz nie ustawiaj jej na miękkiejpowierzchni. Może być to przyczynązasłonięcia szczelin wentylacyjnychw ładowarce i doprowadzić do przegrzaniaurządzenia. Trzymaj ładowarkę z dala odźródeł ciepła. Ładowarka jest u góry i nadole obudowy wyposażona w szczelinywentylacyjne.• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonymkablem sieciowym lub wtyczką -uszkodzone elementy niezwłocznie wymieńna sprawne.• Nie używaj ładowarki, która została mocnouderzona, spadła na podłogę lub uległainnego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj jądo autoryzowanego warsztatu serwisowegow celu naprawy.• Nie rozbieraj ładowarki. W raziekonieczności konserwacji lub naprawyoddaj ją do autoryzowanego warsztatuserwisowego w celu naprawy.Nieprawidłowe złożenie może doprowadzićdo pożaru bądź niebezpiecznych lub nawetśmiertelnych urazów na skutek porażenia• By nie narażać się na porażenie prądemelektrycznym, uszkodzony kabel sieciowyniezwłocznie powinien zostać wymienionyna nowy przez producenta, autoryzowanywarsztat serwisowy lub wykwalifikowanegospecjalistę.• Przed czyszczeniem ładowarki zawszeodłączaj ją od sieci. W ten sposób malejeRyzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcieakumulatora.• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.• Ładowarka jest przystosowana dozasilania prądem elektrycznym o napięciu230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prąduo innym napięciu, chyba że jest to ładowarkasamochodowa.PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJEŁadowarkiŁadowarki DCB105, DCB107, DCB112 służądo ładowania akumulatorów litowo-jonowycho napięciu 10, 8 V, 14, 4 V i 18 V (DCB127,DC140, DCB141, DCB142, DCB143,, DCB144,DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,DCB184, i DCB185).Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest onabardzo łatwa w obsłudze.Procedura ładowania (rys. 2)1. Przed włożeniem akumulatora przyłączładowarkę (j) do odpowiedniego gniazdasieciowego o napięciu 230 V.2. Następnie włóż akumulator (g) do ładowarki.Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,informując, że rozpoczął się proces ładowania.3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampkakontrolna zapala się na stałe. Akumulator jestteraz całkowicie naładowany i w każdej chwilimożna go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonoweosiągają maksymalną sprawność i żywotność,gdy przed pierwszym użyciem są w pełninaładowane.

Strona: 8

10Przebieg ładowaniaW poniższej tabeli przedstawiono wskazaniastanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.Stan pracy ładowarki DCB105Akumulator jestładowanycałkowicie naładowanyPrzerwanie ładowaniaw celu ochłodzenia lubogrzania akumulatoraAkumulator wymienićStan pracy ładowarki DCB107, DCB112Akumulatorjest całkowicienaładowanyPrzerwanieładowaniaw celuochłodzenialub ogrzaniaakumulatora **DCB107, DCB112: czerwona lampkamiga dalej, ale żółty wskaźnik staleświeci w tym stanie. Jak tylko akumulatorosiągnie odpowiednią temperaturę, żółtalampka gaśnie i ładowarka podejmujeładowanie.Te kompatybilne ładowarki nie ładująuszkodzonych akumulatorów. Ładowarkawskazuje na uszkodzenie akumulatora poprzezbrak świecenia lub poprzez wskaźnik problemuw akumulatorze lub ładowarce.WSKAZÓWKA: może to również wskazywać naproblem z ładowarką.Jeśli ładowarka wskazuje na jakikolwiek problem,zanieś ja razem z akumulatorem do sprawdzeniaw autoryzowanym punkcie serwisowym.Przerywanie ładowania w celu ochłodzenialub ogrzania akumulatoraGdy ładowarka wykryje, że akumulator jestzbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie sięwyłącza, a następnie znów załącza „opóźnienieprzegrzania/schłodzenia”, gdy akumulatorosiągnie odpowiednią temperaturę. Ładowarkawłącza automatycznie tryb ładowania. Funkcja tama na celu zapewnienie maksymalnej trwałościużytkowej akumulatorów.TYLKO DLA ALUMULATORÓWLITOWO-JONOWYCHAkumulatory litowo-jonowe zawierająelektroniczne zabezpieczenie, które chroniakumulator przed przeładowaniem, przegrzaniemi głębokim rozładowaniem.W chwili zadziałania tego zabezpieczeniaelektronarzędzie automatycznie się wyłącza.W takim przypadku włóż akumulator litowo-jonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.wszystkich akumulatorówPrzy zamawianiu akumulatorów zamiennychpodaj numer katalogowy i wartość napięcia.Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicienaładowany. Przed użyciem akumulatorai ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówkibezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodniez opisaną procedurą ładowania.PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatoraw otoczeniu zagrożonym wybuchem,w którym znajdują się palne ciecze, gazylub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniuakumulatora z ładowarki takie pyły lub parymogą się zapalić.• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora doładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbekakumulatora, by dopasować go do innejładowarki. Takie postępowanie grozipęknięciem akumulatora i doznaniempoważnego urazu ciała.• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmyDEWALT.• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzajjej w wodzie lub innych cieczach.• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy nieskładuj ani nie używaj w miejscach,w których temperatura może przekroczyć40 oC (np. stodoły lub metalowe budynkiw lecie).

Strona: 9

11OSTRZEŻENIE: Nigdy i podżadnym pozorem nie próbuj otwieraćakumulatora. Nie wkładaj akumulatoraz pękniętą lub uszkodzoną obudowądo ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,uważaj, by nie spadł na podłogę ani nieuległ uszkodzeniu. Nigdy nie używajakumulatora ani ładowarki, które zostałysilnie uderzone, spadły na podłogę,zostały przejechane lub uszkodzonew inny sposób (np. przebite gwoździem,uderzone młotkiem lub nadepnięte).Skutkiem takiego działania może byćnawet śmiertelne porażenie prądemelektrycznym. Uszkodzone akumulatoryoddaj do punktu serwisowego w celuutylizacji.UWAGA: Gdy wkrętarka nie jestużywana, odłóż ją na stabilnejpowierzchni, gdzie nie występujeryzyko potknięcia się ani zrzuceniaelektronarzędzia. Niektóre wkrętarkiz dużymi akumulatorami mogą wprawdziestać na akumulatorze, ale łatwo je wtedyprzewrócić.SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWAPRACY AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,nawet gdy jest poważnie uszkodzonylub całkowicie zużyty. Akumulator możew ogniu eksplodować. W trakcie spalaniaakumulatorów litowo-jonowych wydzielają siętoksyczne pary i substancje.• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,natychmiast zmyj ją wodą z łagodnymmydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,przepłucz je przy otwartych powiekachprzez 15 minut lub tak długo, aż ustąpipodrażnienie. W razie koniecznościskorzystania z pomocy medycznej poinformujlekarza, że elektrolit stanowi mieszaninęciekłych węglanów organicznych i soli litu.• Pary wydzielające się z otwartychogniw akumulatora mogą spowodowaćzaburzenia oddychania. Poszkodowanąosobę wyprowadź na świeże powietrze,a gdyby objawy się utrzymywały, wezwijlekarza.pożaru. Elektrolit może się zapalić odiskier lub płomieni.TransportAkumulatory DEWALT spełniają wszystkieobowiązujące przepisy transportowe,przewidziane zarówno przez przemysł jak inormy prawne, łącznie z zaleceniami unijnymidla przewozu substancji niebezpiecznych,przepisy o przewozie niebezpiecznych substancjiMiędzynarodowego Zrzeszenia PrzewoźnikówPowietrznych (IATA), Międzynarodowegokodeksu ładunków niebezpiecznych (IMDG),międzynarodowej konwencji dotyczącejdrogowego przewozu towarów i ładunkówniebezpiecznych (ADR).Ogniwa i akumulatory litowo-jonowe zostałyprzebadane zgodnie z rozdziałem 38. 3„Zaleceń Narodów Zjednoczonych dla przewozuniebezpiecznych materiałów, podręcznikówbadań i kryteriów”Najczęściej akumulatory litowo-jonoweDEWALT nie podlegają państwowym animiędzynarodowym przepisom dotyczącymniebezpiecznych towarów klasy 9. Ogólnie sądwa przypadki, gdy transport odpowiada klasie 9:1. Transport lotniczy więcej niż dwóchakumulatorów DEWALT, jeśli pakiet zawieratylko akumulatory (bez narzędzia) i2. Każdy transport, w którym akumulatorylitowo-jonowe posiadają wartośćenergetyczną powyżej 100 watogodzin(Wh). Ta wartość jest podana na każdymakumulatorze litowo-jonowym.Niezależnie od tego, czy dany transport podlegaprzepisom lub jest z nich wyłączony, nadawcajest zobowiązany poinformować się o aktualnychprzepisach dotyczących wymagań związanychz opakowaniem, oznakowaniem i dokumentacją.Podczas transportu akumulatorów może powstaćpożar, jeśli bieguny baterii doznają kontaktuz łatwo przewodzącymi materiałamiAby nie dopuścić do kontaktu z takimi materiałamii do zwarcia, należy sprawdzić przed transportem,czy bieguny baterii są chronione i dobrzeizolowane.Informacje zawarte w tej części instrukcji obsługizostały przekazane w dobrej wierze, wychodzącz założenia, że są one dokładnie takie w dniuwystawienia dokumentu. Jednakże nie daje to anijednoznacznej gwarancji, ani implikacji. Klientjest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoichdziałań zgodnie z obowiązującym przepisami.

Strona: 10

12Rodzaj akumulatoraDla modelu DCF620 stosuje się akumulatorLitowo-jonowy o napięciu 18V.Dla modelu DCF621 stosuje się akumulatorLitowo-jonowy o napięciu 14, 4V.Zalecenia dotycząceskładowania1. Najlepiej, gdy miejsce składowaniaakumulatorów jest chłodne, suchei zabezpieczone przed bezpośrednimpromieniowaniem słonecznym, nadmiernątemperaturą lub mrozem. Największąwydajność i trwałość użytkową akumulatorówosiąga się, gdy są one przechowywanew temperaturze pokojowej.2. Gdy akumulatory mają być dłużejskładowane, wybierz chłodne, suche miejscepoza ładowarką.WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanychakumulatorów. Przed użyciem całkowicie jenaładuj.Tabliczki na ładowarcei akumulatorzePiktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraztabliczki na ładowarce i akumulatorze mająnastępujące znaczenie:Czas ładowania jest podanyw Danych technicznychAkumulator jest ładowanyAkumulator jest naładowanyProblem z akumulatoremOpóźnienie ładowaniaNie wkładaj do obudowy żadnychelektrycznie przewodzącychprzedmiotówNigdy nie ładuj uszkodzonegoNie wystawiaj ładowarki na działaniewilgociNatychmiast wymień uszkodzonekableAkumulator ładuj tylko w temperaturzeotoczenia od +4 oC do +40 oCDo użytku tylko w pomieszczeniachwewnętrznychGdy akumulator się zużyje, zutylizuj gozgodnie z obowiązującymi przepisamio ochronie środowiska.Używaj tylko akumulatorów DEWALT;inne akumulatory mogą pęknąć,co niechybnie prowadzi do szkódrzeczowych i osobowych.Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.Zawartość opakowaniaOpakowanie zawiera następujące elementy:1 akumulatorowa wkrętarka do płytgipsowo-kartonowych2 akumulatory1 ładowarka1 skrzynka na akcesoria kompatybilna z TSTAK(mobilny system skrzynek narzędziowych)1 instrukcja obsługiWSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory,ładowarki i skrzynki na akcesoria nie należą dozakresu dostawy.• Sprawdź, czy wkrętarka i przynależneakcesoria nie uległy uszkodzeniu podczastransportu.• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytajinstrukcję obsługi.Opis wkrętarki (rys. 1)OSTRZEŻENIE! By nie narażać się nadoznanie szkód rzeczowych i osobowych,nigdy nie dokonuj żadnych przeróbekw elektronarzędziu.a. Ogranicznik głębokości osadzania wkrętówb. Pierścień nastawczy głębokości osadzaniawkrętówc. Tuleja blokującad. Głowica

Strona: 11

13e. Przycisk zwalniający akumulatoraf. Akumulatorg. Wyłącznikh. Dźwignia zmiany kierunku obrotówi. Guzik ustalającyj. Diodowa lampka roboczak. Zaczep do paskaMAGAZYNEK DO SERYJNEGO WKRĘCANIAWKRĘTÓW OSADZONYCH NA TAŚMIEDCF6201 (RYS. 5) (DO NABYCIA ODDZIELNIE)l. Prowadnica do wkrętówn. Nastawnik długości wkrętówm. Dokładny ogranicznik głębokości osadzaniao. Mechanizm posuwup. Stopkaq. Przycisk zwalniający mechanizmu posuwur. Przyciski zwalniająces. Końcówka wkrętarska do seryjnegowkręcania wkrętówZASTOSOWANIE ZGODNEZ PRZEZNACZENIEMWkrętarka ta jest przeznaczona do przykręcaniapłyt gipsowo-kartonowych do kantówekdrewnianych lub metalowych ram.NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu aniw pobliżu palnych cieczy lub gazów.Wkrętarka ta jest elektronarzędziemprofesjonalnym.NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osobyniedoświadczone mogą używać elektronarzędzitylko pod nadzorem.• Zabrania się używania tego wyrobu przezdzieci i osoby o ograniczonej sprawnościfizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samodotyczy osób niedoświadczonych, chyba żeznajdują się pod nadzorem odpowiedzialnegoza bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,by nie bawiły się tym elektronarzędziem.Sprzęgło kłowe załączająceWkrętarka jest wyposażona w sprzęgło kłowe,które uruchamia wrzeciono dopiero w chwilidociśnięcia wkrętu do przedmiotu obrabianego.Dzięki niemu końcówki wkrętarskie możnanasadzać na łby wkrętów przy pracującym silniku.Bezpieczeństwo elektryczneSilnik elektryczny jest przystosowany do zasilaniaprądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawszesprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiadawartości podanej na tabliczce znamionowejelektronarzędzia.Elektronarzędzie DEWALT jestpodwójnie zaizolowane zgodniez normą EN 60745 i dlatego żyłauziemiająca nie jest potrzebna.Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymienionyna specjalny kabel, który można nabyć w serwisiefirmy DEWALT.PrzedłużaczUżywaj 3-żyłowego przedłużacza, który jestdopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobórmocy przez elektronarzędzie (patrz: Danetechniczne). Zaleca się, by minimalny przekrójkażdej żyły kabla wynosił 1 mm2, a jego długośćnie przekraczała 30 m.Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicieodwijaj z niego kabel.MONTAŻ I REGULACJAOSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciemmontażu i regulacji zawsze wyjmujakumulator. Przed włożeniem lubwyjęciem akumulatora najpierw wyłączelektronarzędzie.OSTRZEŻENIE: Używaj tylkoakumulatorów i ładowarek firmy DEWALT.Wkładanie i wyjmowanieakumulatora z rękojeści (rys. 2)OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzykodoznania poważnego urazu, przedkażdym ustawieniem i wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczegowyłączaj wkrętarkę i wyjmuj z niejakumulator. Niezamierzone załączenieelektronarzędzia jest niebezpieczne.WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (f) jestcałkowicie naładowany.

Strona: 12

14WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI1. Ustaw akumulator odpowiednio względemrękojeści (rys. 2).2. Wsuń akumulator do rękojeści aż dozatrzaśnięcia z wyraźnie słyszalnymodgłosem.WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI1. Naciśnij przycisk zwalniający (e) izdecydowanym ruchem wyciągnij akumulatorz rękojeści.2. Włóż akumulator do ładowarki zgodniez opisem w punkcie „Ładowarki” w tejinstrukcji obsługi.WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA(RYS. 2)Niektóre akumulatory DEWALT zawierająwskaźnik w postaci trzech zielonych diodświecących, które informują o pozostałymładunku akumulatora.By uruchomić wskaźnik, naciśnij i przytrzymajprzycisk (t). Zapala się kombinacja trzechzielonych diod świecących, która informujeo pozostałym ładunku akumulatora. Gdy ładunekten jest niewystarczający do pracy wkrętarki,wskaźnik gaśnie i trzeba naładować akumulator.WSKAZÓWKA: Wskaźnik tylko szacunkowoinformuje o pozostałym ładunku akumulatora.Nie świadczy on o sprawności działania wkrętarkii podlega różnym wpływom, jak elementyurządzenia, temperatura i sposób pracyużytkownika.Wymiana uchwytów dokońcówek wkrętarskich (rys. 3)1. Obróć tuleję blokującą (c) o ćwierć obrotu, byzwolnić głowicę z obudowy.2. Ściągnij głowicę (d) z obudowy przekładni (d).3. By włożyć lub wyjąć uchwyt do końcówekwkrętarskich:a. Mocno przytrzymaj uchwyt (v).b. Wsuń go w obudowę przekładni,naciskając tuleję (u).c. Obróć uchwyt aż do zatrzaśnięcia.d. Naciśnij tuleję i jednocześnie wyciągnijuchwyt.4. Wciśnij nowy uchwyt i obróć go w obudowieprzekładni, naciskając przy tym tuleję, ażkulka ustalająca zaskoczy w rowkuw trzpieniu uchwytu.5. Załóż głowicę (d), nasadzając ją na obudowęprzekładni i obracając tuleję blokującąo ćwierć obrotu, by strzałka na obudowieprzekładni wskazała na symbol zamkniętejkłódki na tulei blokującej.Wymiana końcówekwkrętarskich (rys. 3)zwolnić głowicę z obudowy przekładni.2. Pociągnij głowicę (d) do przodu i zdejmijj z obudowy przekładni.3. Wyjmij szczypcami zużytą końcówkę i włóżnową.Nastawianie głębokościosadzania wkrętówZgodnie z symbolami na pierścieniu nastawczymzwiększ lub zmniejsz głębokość osadzaniawkrętów. By głębiej wkręcić wkręt w materiał,obróć pierścień w prawo. By płycej wkręcić wkrętw materiał, obróć pierścień w lewo.Przed rozpoczęciem pracy1. Sprawdź, czy akumulator jest całkowicienaładowany.2. Włóż odpowiednią końcówkę wkrętarską.3. Wybierz kierunek obrotów w prawo lubw lewo.4. Nastaw odpowiednią głębokość osadzania.ZASTOSOWANIEInstrukcja obsługiOSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegajwskazówek bezpieczeństwai obowiązujących przepisów.

Strona: 13

15Utrzymywanie prawidłowejpozycji rąk (rys. 4)doznania poważnego urazu, ZAWSZEprawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,tak jak pokazano na rysunku.mocno utrzymuj elektronarzędzie,by w razie potrzeby móc zawczasuodpowiednio zareagować w nagłejsytuacji.Zaleca się trzymać tylną rękojeść jedną ręką. Nieblokować otworów wentylacyjnych (x).Załączanie i wyłączanie (rys. 1)1. By uruchomić wkrętarkę, naciśnij wyłącznikz regulatorem prędkości obrotowej (g). Imgłębiej go naciśniesz, tym większa będzieprędkość obrotowa silnika napędowego.2. By zatrzymać wkrętarkę, zwolnij wyłącznik(g).GUZIK USTALAJĄCYBy zablokować wyłącznik (g) w trybie pracyciągłej, wciśnij go do oporu i przesuń guzikustalający (i) do góry. Wkrętarka zostajewłączona na stałe. By wyłączyć narzędzie,naciśnij wyłącznik i zaraz go zwolnij. Usłyszyszi zobaczysz, jak guzik powraca do dolnej pozycji.UWAGA: Przed użyciem wiertarkiza każdym razem sprawdzaj, czydziała mechanizm zwalniania guzikaustalającego. Zwalniaj ten mechanizmprzed wyjęciem akumulatora.W przeciwnym razie po ponownymwłożeniu akumulatora wkrętarka możenieoczekiwanie zadziałać. Grozi touszkodzeniem sprzętu lub doznaniemWkręcanie wkrętów (rys. 1, 4)Najlepsze wyniki uzyskuje się, trzymającwkrętarkę dokładnie w osi wkrętu. Jednym lubdwoma palcami naciśnij wyłącznik z regulatoremprędkości obrotowej. Wywieraj stosowny naciskna wkręt, by nie dopuścić do ześlizgnięcia sięz niego końcówki.By wkręcić wkręt, trzeba go nasadzić nakońcówkę wkrętarską, nacisnąć wyłącznikz regulatorem prędkości obrotoweji równomiernie, jednym ciągłym ruchem wkręcićgo w materiał. Po osadzeniu wkrętu sprzęgłoautomatycznie się wyłącza.1. Włóż końcówkę wkrętarską w uchwyt.2. Nastaw odpowiednią głębokość osadzania(a).3. Sprawdź, czy wkrętarka obraca się wewłaściwym kierunku i nasadź wkręt nakońcówkę.4. Przyłóż wkręt do materiału i wywrzyj naciskna wkrętarkę, by wkręcić wkręt na ustalonągłębokość, przy której ogranicznik głębokościosadzania zetknie się z materiałem. Głowicaautomatycznie przestaje się obracaći końcówka zwalnia wkręt.5. Ta wkrętarka z ogranicznikiem głębokościosadzania nadaje się do mocowania płytgipsowo-kartonowych.PRZY PRACY Z WKRĘTARKĄ PAMIĘTAJO NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH:• Końcówka zaczyna się obracać dopiero powywarciu nacisku na wkrętarkę. Dociśnij ją,by rozpocząć wkręcanie.• Wyłącznik można nacisnąć tylko wtedy, gdydźwignia zmiany kierunku obrotów znajdujesię w pozycji obrotów w prawo lub w lewo.SERYJNE WKRĘCANIE WKRĘTÓW (RYS. 5)Do seryjnego wkręcania wkrętów osadzonych nataśmie służy przystawka (DCF6201). Magazynekten przyśpiesza wkręcanie wielu wkrętówjeden po drugim. Instrukcję montażu, obsługii czyszczenia zamieszczono w podręcznikudostarczonym z tą przystawką.KONSERWACJAWkrętarka DEWALT odznacza się dużą trwałościąużytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracyjest regularne czyszczenie elektronarzędzia.OSTRZEŻENIE: By zmniejszyćryzyko doznania urazu ciała, przedzałożeniem lub zdjęciem akcesoriówbądź przed rozpoczęciem regulacjiwyłącz elektronarzędzie i wyjmijz niego akumulator.Ładowarka nie wymaga konserwacji.

Strona: 14

16SmarowanieWkrętarka nie wymaga żadnego dodatkowegosmarowania.CzyszczenieOSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarzeszczelin wentylacyjnych zgromadziłsię brud, przedmuchaj go suchym,sprężonym powietrzem. Załóż przy tymokulary ochronne i odpowiednią maskęprzeciwpyłową.OSTRZEŻENIE: Do czyszczeniaplastikowych elementów wkrętarki nieużywaj żadnych rozpuszczalników aniinnych agresywnych chemikaliów, gdyżmogą one osłabić materiał. Najlepsza dotego celu jest szmata zwilżona wodąz mydłem. Uważaj, by do wnętrzaobudowy nie dostała się jakaś cieczi żadnej części wkrętarki nie zanurzajw wodzie.KONSERWACJA GŁOWICY (RYS. 1, 3)Jeśli głowica (d) obraca się ciężko, zostałaprawdopodobnie zabrudzona pyłem.1. Wyjmij głowicę z urządzenia.2. Przemyj dokładnie w ciepłej wodziei obróć przy tym pierścień nastawczygłębokości wiercenia (b) oraz tuleję (c).W żadnym przypadku nie używaj oleju lubrozpuszczalnika.3. Wysusz głowicę całkowicie, zanim ponownieumieścisz w narzędziu.WSKAZÓWKI DO CZYSZCZENIA ŁADOWARKIporażenia prądem elektrycznym. Przedczyszczeniem najpierw zawsze odłączajładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz naobudowie ładowarki usuwaj szmatą lubmiękką szczoteczką (nie metalową). Nieużywaj do tego celu wody ani żadnychrozpuszczalników.Dostępne akcesoriaOSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoriainnych producentów nie zostałyprzetestowane przez firmę DEWALT podwzględem przydatności do tej wkrętarki,ich użycie może być niebezpieczne. Bynie narażać się na doznanie urazu ciała,stosuj wyłącznie oryginalne wyposażeniedodatkowe.By uzyskać więcej informacji na temat właściwychakcesoriów, zwróć się do swojego dilera.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów.Wyrobu tego nie wolno wyrzucać donormalnych śmieci z gospodarstwdomowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszonyzastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub niebędziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go dośmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddajdo specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytychwyrobów i opakowań niektóremateriały mogą być odzyskanei ponownie wykorzystane. W tensposób chroni się środowiskonaturalne i zmniejsza popyt nasurowce.Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeliwymagają one oddawania zużytych elektrycznychurządzeń powszechnego użytku do specjalnychpunktów zbiorczych lub zobowiązująsprzedawców do przyjmowania ich przy zakupienowego wyrobu.DEWALT chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzeniai utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami.By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt doautoryzowanego warsztatu naprawczego, któryprowadzi zbiórkę w naszym imieniu.Informację o najbliższym autoryzowanympunkcie serwisowym otrzymasz w miejscowymprzedstawicielstwie handlowym DEWALT,którego adres został zamieszczony w częścikońcowej tej instrukcji. Alternatywna listaautoryzowanych punktów serwisowych orazwyczerpująca informacja o obsłudze klientaznajduje się również pod adresem internetowym:www. 2helpU. com.

Strona: 15

17Akumulator odznacza się dużą trwałościąużytkową. Z czasem jednak jego pojemnośćmaleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje sięcoraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizujzgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronieśrodowiska: Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij goz elektronarzędzia. Ogniwa litowo-jonowe nadają się dopowtórnego wykorzystania. Zużyteakumulatory oddaj dilerowi lub dokomunalnego zakładu utylizacji odpadów,którzy zadbają o ich fachowy recykling bądźutylizację.

Strona: 16

18zst00269772 - 11-05-2015DEWALTWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki DEWALT reprezentują bardzowysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich ko-rzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunkigwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikają-cych z polskich regulacji ustawowych lecz są ichuzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenieRzeczpospolitej Polskiej.DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktuw przypadku postĊpowania zgodnego z warunkamitechniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instruk-cji obsáugi.Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowewyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączonaoddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobupodlegające naturalnemu zuĪyciu.1. Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wada-mi materiaáowymi.2. Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktu orazáącznie:a) poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;b) waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii fak-tury.3. Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊurządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszko-dzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od datyzakupu.4. Produkt reklamowany musi byü:a) dostarczony bezpoĞrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegóáowym opisem uszkodzenia, lubb) przesáany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪywraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.5. Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznego opa-kowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiemponosi Klient. W przypadku odrzucenia rosz-czenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáanydo miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdąusuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byüwydáuĪony o czas niezbĊdny do importu nie-zbĊdnych czĊĞci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪebyü wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu GwarancyjnegoodnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objĊte:a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lubuĪywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsáugi lub przepisamibezpieczeĔstwa;b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciąĪaniem narzĊdzia, któreprowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadnilub innych elementów a takĪe stosowaniemosprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-áane nimi wady;d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutekdziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innychklĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploata-cji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;e) produkty, w których naruszone zostaáy plombygwarancyjne lub, które byáy naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzuĪyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy han-dlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielająupowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlonew karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nieobejmują prawa klienta do domagania siĊzwrotu utraconych zysków w związku z uszko-dzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnieĔ kupującego wynikającychz niezgodnoĞci towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

22. 10. 2013 Views

Share Embed Flag

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL BDS200 - Service - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • pracy
 • baterii
 • decker
 • uszkodzenia
 • wolno
 • zgodnie
 • produktu
 • produkt
 • nastawiania
 • powierzchni
 • instrukcja
 • service. nl

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  Elektronarzędzie przeznaczone do lekkich prac ogrodowych 555222-08 PL <strong>INSTRUKCJA</strong> <strong>OBSŁUGI</strong> <strong>MODEL</strong> <strong>BDS200</strong> www. eu

  • Page 3 and 4: Przeznaczenie Opisywane narzędzie
  • Page 5 and 6: Potwierdź poprawne działanie ziel
  • Page 7 and 8: CZ ZÁRUČNÍ LIST H JÓTÁLLÁSI J
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker Cm2045

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker Cm2045

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konserwacji Black And Decker Cm2045