Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal jest ważnym narzędziem dla właścicieli zwierząt, którzy chcą zapewnić swoim zwierzętom bezpieczeństwo. Książka zawiera wszystkie wymagane informacje o bezpieczeństwie dotyczące posiadania zwierząt w Montreal, w tym przepisy dotyczące zachowania zwierząt, zasady bezpiecznego opieki nad zwierzętami i zasady przemieszczania zwierząt. Książka zawiera również cenne wskazówki dotyczące zachowania zwierząt i podstawowe informacje dotyczące zdrowia zwierząt, które pozwalają właścicielom zwierząt lepiej zrozumieć potrzeby swoich pupili. Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal stanowi ważne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą zapewnić swoim zwierzętom optymalne bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście. Wniosek można tez złożyć elektronicznie, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym (e-dowodem).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia paszportowa, dobrej jakości);
 4. ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, ( czyli: zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub w zakresie pierwszej pomocy medycznej lup opieki medycznej nad chorym, albo świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych);
 5. świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez uprawnionego lekarza, ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku. Świadectwo nie jest wymagane, gdy wniosek składa praktykant;
 6. dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
 7. dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej;

Dodatkowo:

 1. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie książeczki żeglarskiej, w przypadku ucznia niepełnoletniego, oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania, lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej – w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej
 2. oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;
 3. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego– w przypadku gdy wniosek składa młodociany;
 4. oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, która nie posiada podstawowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, pozostająca z armatorem w stosunku pracy;
 5. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej:

  W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej należy:

 6. Wypełnić i wydrukować wniosek o wydanie/ wymianę książeczki żeglarskiej, następnie umieścić w nim aktualne zdjęcie paszportowe (opisane w punkcie 2 a) oraz złożyć wyraźny wzór podpisu. Do złożenia wzoru podpisu należy użyć czarnego długopisu lub cienkopisu. Wzór podpisu zostanie przeniesiony do książeczki żeglarskiej, ważne jest, by był wyraźny. Odpowiednio przygotowany wniosek należy zeskanować i zapisać w formacie jpg lub png.
 7. Elektroniczny wniosek wraz ze skanami wymaganych załączników należy przesłać poprzez platformę ePUAP. Wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem! (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)
 8. Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się z Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.

  Książeczka żeglarska podlega wymianie w przypadku:

 9. Zmiany danych w niej zamieszczonych,
 10. Uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości jej posiadacza lub przebiegu zatrudnienia,
 11. Braku miejsca na dokonanie adnotacji lub wpisów,
 12. Upływu terminu ważności.
 13. W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska.

  Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.

  Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej, dodatkowo przy odbiorze nowej należy przedłożyć dotychczasową książeczkę w celu jej unieważnienia.

  Ważna informacja

  W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Ustawy o pracy na morzu

  informujemy m. in. o zmianach dotyczących terminów ważności książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

  Książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat. Książeczki żeglarskie dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw UE wystawia się na okres 5 lat

  Książeczki żeglarskie wystawiane na czas nieokreślony zachowują ważność przez okres 10 lat, od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 8 listopada 2025 r.

  • Zdjęcie oferty: Książeczka z instrukcjami budowania klocki Linden

  O przedmiocie

  Książeczka z instrukcjami budowania z drewnianych klocków Linden:

  – w środku znajdziesz 51 wskazówek na trzech poziomach: łatwy, średni i trudny, a także instrukcje budowania z klocków na płasko dla najmłodszych.

  Nasza książka to narzędzie do zabawy w domu, oraz prowadzenia lekcji i warsztatów w szkole czy przedszkolu.

  Ilość stron: 46 (miękka okładka)

  • Stan: Nowy Wiek dziecka: 3 m +

  Inne ogłoszenia sprzedającego

  Zobacz wszystkie

  Chcesz kupić więcej z jedną dostawą? WybierzKUP TERAZi w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.

  Sala zabaw dla dzieci, urodziny, warsztaty Wrocław

  Kup teraz

  35 zł

 14. STAN: NOWY

  Wrocław, Stare Miasto

  Worek bawełniany wielorazowy warzywa owoce zakupy

   Płeć: Produkt uniseks49
   Wrocław, Fabryczna

   Oryginalna torba na zakupy bawełna z recyklingu

 15. Inne ogłoszenia sprzedającegoChcesz kupić więcej z jedną dostawą?Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.Oferty sponsorowane
   DzieckoZabawkiKlockiDrewniane

   Opracowana przez Bartosza Kapuściaka książka ukazuje się jako drugi tom krakowskiej serii "Normatywy aparatu represji”. Stanowi ona pierwszy całościowy zbiór dokumentów – rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych – regulujących pracę wojskowego kontrwywiadu komunistycznej Polski.

   W poprzedzającym zgromadzone dokumenty wstępie autor szczegółowo opisuje strukturę WSW, przedstawia sylwetki jej szefów oraz charakteryzuje poszczególne elementy pracy operacyjnej tej służby: tajnych współpracowników, nieoficjalnych pracowników i współpracowników nierejestrowanych, miejsca spotkań ze współpracownikami i materiały operacyjne, ewidencję i archiwum WSW.

   Część instrukcji opatrzona jest ilustracjami wprowadzanych druków dokumentacji i ewidencji. W książce zawarto też tabele podsumowujące okres funkcjonowania poszczególnych normatywów oraz słownik pojęć stosowanych w kontrwywiadzie wojskowym, różniących się od terminologii cywilnego aparatu represji.

   Z recenzji: Zbiór dokumentów przygotowany do druku przez Bartosza Kapuściaka dotyczy wciąż mało znanej problematyki organizacji i działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej, która w latach 1957–1990 była organem kontrwywiadu wojskowego i spadkobierczynią zbrodniczego Głównego Zarządu Informacji. Praca ta mogła powstać w wyniku stosunkowo niedawnego odtajnienia materiałów tej służby – części z nich dopiero na przełomie lat 2008–2009. W związku z tym z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydania instrukcji o prowadzeniu pracy kontrwywiadowczej, dokumentacji oraz ewidencji Wojskowej Służby Wewnętrznej, bowiem są one niezbędne do poznania metod pracy peerelowskiego kontrwywiadu wojskowego i wypełniają poważną lukę naukową. Stanowią też – co należy podkreślić – uzupełnienie wydanych wcześniej instrukcji operacyjnych aparatu bezpieczeństwa z lar 1945–1989, rozszerzając znacznie tym samym naszą wiedzę na temat funkcjonowania służb specjalnych Polski ludowej.
   dr hab. Piotr Kołakowski

   Książka "Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957-1990)" - Bartosz Kapuściak - oprawa miękka - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 528 stron i została wydana w 2010 r.

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal

Bezpośredni link do pobrania Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa 4pets Montreal