Księga Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0

Księga Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0 to kompleksowy przewodnik dotyczący korzystania z urządzenia Frigidaire Frg5714kw0. Przewodnik zawiera wszystkie informacje dotyczące obsługi, czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także szczegółowe instrukcje dotyczące jego użytkowania. Książka zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, jak również informacje na temat typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Książka Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0 została zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikom wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania z ich urządzenia Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0

 • Przeglądanie księgi wieczystej?Przeglądanie księgi wieczystej możliwe jedynie po podaniu jej numeru.
 • Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg WieczystychSkładanie wniosków do Centralnej Informacji o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Na wniosek złożony tą drogą Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Weryfikacja autentyczności wydrukuWeryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. W treści autentycznego samodzielnie wydrukowanego dokumentu znajduje się informacja o procedurze weryfikacji. Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ważność samodzielnie wydrukowanego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji. Dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAPZaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP, aby mieć dostęp do korespondencji i informacji w sprawie.
 • Pouczenie o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych(PDF, 0, 2 MB)Uwaga! Dokument otwiera się w nowym oknie
 • Wprowadzenie dla użytkownika(PDF, 0, 3 MB)Instrukcje Użytkownika(PDF, 3, 4 MB)Podstawy prawne(PDF, 0, 1 MB)
 • Kontakt z serwisem
 • Ważne informacje
 • Najczęściej zadawane pytania(PDF, 0, 7 MB)

  Pytanie “Jak znaleźć właściciela działki? ” zadajemy sobie najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem interesującej nas nieruchomości. Gdy jest ona położona w pobliskiej okolicy, ustalenie danych właściciela zazwyczaj nie stwarza większego problemu, często wystarczy zasięgnąć języka u lokalnych mieszkańców. Inaczej rzecz się ma, gdy owa nieruchomość leży na terenie odległym i nieznanym. Na szczęście, istnieje sposób na to, aby i w takim przypadku sprawdzić, do kogo należy działka – przedstawiam go w niniejszym artykule.

  Szukasz numeru księgi wieczystej?
  Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
  Ksiegiwieczyste. pl
  Przekonaj się, jakie to proste!

  Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy jej dane ewidencyjne

  Każda nieruchomość gruntowa posiada indywidualne oznaczenie w postaci numeru ewidencyjnego działki oraz adresu administracyjnego (tzw. identyfikatora) działki. Dane te pochodzą z ewidencji gruntów i budynków. Aby zobrazować jak prezentują się poszczególne oznaczenia, posłużę się przykładem. Działka – nieruchomość gruntowa, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie posiada:

  • numer ewidencyjny: 12/2,
  • adres administracyjny (identyfikator): 146507_8. 0101. 12/2.

  Jeśli posiadamy numer ewidencyjny lub identyfikator interesującej nas działki i wiemy, że posiada ona księgę wieczystą, kolejnym krokiem będzie ustalenie numeru wspomnianej księgi wieczystej. To właśnie ten dokument opisuje aktualny stan prawny nieruchomości i tym samym zawiera dane jej aktualnego właściciela.

  Najszybszy sposób na znalezienie numeru KW, to skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki dostępnej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl, która umożliwia m. in. dotarcie do numeru księgi wieczystej po numerze działki lub jej identyfikatorze:

  Źródło: Ksiegiwieczyste. pl – wyszukiwanie numerów KW po identyfikatorze działki

  Z chwilą wyszukania numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości (po wniesieniu wymaganej na stronie opłaty), możemy bezpłatnie przejrzeć treść tej księgi na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekw. pl – po kliknięciu w link „Przeglądanie księgi wieczystej”, należy w polu wyszukiwania wprowadzić ustalony numer księgi i kliknąć „Wyszukaj księgę”:

  Źródło: Ekw. pl – wyszukaj księgę po numerze

  System odnajdzie daną księgę, aby zapoznać się z jej treścią, należy wybrać opcję „Przeglądaj aktualną treść KW”. Analizując Dział II księgi wieczystej („Własność”), dowiemy się, kto jest prawowitym właścicielem działki, przykład:

  Może się okazać, że właścicielem działki jest osoba fizyczna (może być ich kilka), wtedy poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców i numer PESEL. Właścicielem danej działki może się też okazać np. gmina, spółka Skarbu Państwa albo inna jednostka.

  Sprawa nieco się komplikuje, gdy nie znamy danych ewidencyjnych działki, ale na to też jest rozwiązanie.

  Przeczytaj: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

  Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy wyłącznie jej lokalizację

  Aby sprawdzić, do kogo należy działka w sytuacji, gdy znamy tylko jej położenie, poszukiwania musimy zacząć od ustalenia danych ewidencyjnych nieruchomości, czyli wspomnianego wcześniej numeru działki lub jej adresu administracyjnego (identyfikatora). Możemy to zrobić przez Internet, za pomocą interaktywnej mapy na stronie Geoportal360. pl. Korzystanie z mapy jest darmowe.

  W tym celu na ekranie monitora wywołujemy widok z mapą Polski https://geoportal360. pl/map/. Wiemy, gdzie jest położona interesująca nas działka, lokalizujemy ją na mapie i w tym obszarze powiększamy mapę do momentu aż pojawią się na niej granice działek. Robimy to za pomocą znaków „plus”, „minus” w lewym górnym rogu mapy lub za pomocą „kółka” myszki. Przykładowy widok mapy z granicami działek wygląda następująco:

  Źródło: Geoportal360. pl – przykład mapy z numerami i granicami działek

  Po kliknięciu na obszar interesującej działki, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym identyfikatorem (adresem administracyjnym) i numerem działki oraz pozostałymi danymi (np. powierzchnia, TERYT, obręb ewidencyjny, województwo, miasto, gmina), przykład:

  W tym momencie możemy przejść do kolejnych dwóch kroków opisanych w poprzednim akapicie, czyli:

 • ustalenia numeru księgi wieczystej działki (np. za pomocą ),
 • zapoznania się z treścią księgi wieczystej działki na stronie .
 • Jak sprawdzić właściciela działki, która nie posiada księgi wieczystej?

  Oczywiście może się okazać, że dana nieruchomość gruntowa nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem stanu prawnego takiej działki zapoznaj się z naszym artykułem „Zakup działki bez księgi wieczystej – co należy sprawdzić? ” – dowiesz się z niego, jakie dokumenty, oprócz księgi wieczystej, mogą świadczyć o własności nieruchomości.

  Czy urząd powie nam, kto jest właścicielem działki?

  Posiadając dane ewidencyjne działki, możemy udać się do jednej z państwowych instytucji (Państwowa Ewidencja Gruntów lub Sąd Rejonowy – właściwe dla miejsca położenia nieruchomości), aby złożyć w niej stosowny wniosek o wydanie dokumentu, na którym będzie podany numer księgi wieczystej działki oraz dane osobowe jej właściciela. Oczywiście informacje te nie są udostępniane wszystkim zainteresowanym, warunkiem jest wskazanie interesu prawnego do nieruchomości (chęć zakupu danej działki nie jest interesem prawnym).

  Państwowa Ewidencja Gruntów – wniosek o wypis z rejestru gruntów

  Posiadając adres administracyjny działki możemy spróbować zdobyć nazwisko właściciela nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), zajmującej się z ramienia starosty prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne). Prowadzona przez starostę ewidencja gruntów i budynków obejmuje m. informacje w zakresie:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
 • W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  – nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  – gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. );
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.
 • Podstawowym dokumentem, pozyskiwanym w Państwowej Ewidencji Gruntów, zawierającym dane osobowe właściciela nieruchomości, jest wypis z rejestru gruntów.

  Wnioskując do starosty o wypis z rejestru gruntów musimy liczyć się z tym, że owszem, za odpowiednią opłatą otrzymamy taki wypis, ale wiersz przeznaczony na dane właściciela nieruchomości będzie pusty. Aby pozyskać wypis z rejestru gruntów, którego elementem będzie nazwisko właściciela nieruchomości, niestety, ale trzeba wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela.

  Przy odrobinie szczęścia i stosownej opłacie, wypis z rejestru gruntów z danymi właściciela zostanie nam udostępniony, ponieważ zgodnie z art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, to starosta posiada uprawnienia w zakresie udostępniania danych „wrażliwych”. Przy czym, to do starosty należy ocena czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków czy też nie, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych.

  Najczęściej, osoba, która we wniosku o wypis z rejestru gruntów wykaże swój interes prawny, otrzyma ten dokument z pełnymi danymi.

  Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – wniosek o odpis księgi wieczystej

  Innym sposobem na pozyskanie nazwiska właściciela działki, którą jesteśmy zainteresowani, jest możliwość skorzystania z informacji instytucji, jaką jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Dokumentem wydawanym przez Sąd Rejonowy, Wydział wieczystoksięgowy, na którym widnieje nazwisko właściciela działki, jest odpis księgi wieczystej.

  W celu pozyskania numeru księgi wieczystej interesującej nas działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy numer księgi wieczystej szukanej działki.

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

  Foto: Fotolia


  Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków z właścicielem
  w trakcie roku obrotowego

  Ustawa o rachunkowości określa nadrzędne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie reguluje natomiast w sposób szczegółowy zagadnień dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych rozrachunków z właścicielami przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.

  Przypomnijmy, iż osoba fizyczna, która prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, może dowolnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na firmowym rachunku bankowym oraz gotówką w kasie. Wszystkie wpłaty i wypłaty dokonywane przez właściciela w trakcie roku obrotowego wskazane jest ewidencjonować na jego koncie rozrachunkowym, co pozwoli na bieżąco kontrolować stan należności i zobowiązań przedsiębiorcy wobec firmy.

  Ewidencję wszelkiego rodzaju rozrachunków z właścicielem firmy osoby fizycznej, czyli zarówno tych służbowych, jak i prywatnych, przyjęło się prowadzić na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem) z odpowiednio rozbudowaną analityką.

  Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich operacji z udziałem właściciela powinna określać dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, zatwierdzona przez kierownika jednostki (tutaj: właściciela). Dokumentacja ta powinna uwzględniać między innymi specyfikę, rodzaj i wielkość jednostki, a także możliwość stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

  Ewidencja księgowa typowych tytułów rozrachunków z właścicielem

  1. Zaliczki na podatek dochodowy właściciela płacone z firmowego rachunku bankowego:
  - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki na podatek dochodowy),
  - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 22-3 "Pozostałe rozrachunki
  publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym).
  2. Zaksięgowanie składek na ubezpieczenia społeczne właściciela: a) gdy właściciel podjął decyzję o zaliczeniu ww. składek do kosztów
  działalności operacyjnej:
  - Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
  - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
  (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
  b) gdy właściciel podjął decyzję o zmniejszeniu podstawy opodatkowania
  przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy:
  - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - składki ZUS),
  - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
  (w analityce: Rozrachunki z ZUS).
  3. Składki na Fundusz Pracy: - Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
  - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
  (w analityce: Rozrachunki z ZUS).
  4. Naliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:5. Odprowadzenie składek do ZUS: - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
  (w analityce: Rozrachunki z ZUS).
  - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
  6. Środki pobrane przez właściciela z rachunku bankowego lub z kasy na zakupy firmowe lub na cele prywatne: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki do rozliczenia),
  - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".
  7. Rozliczenie środków pobranych na zakupy firmowe: a) zapłata przez właściciela za nabyte towary, usługi itp. : - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
  - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki do rozliczenia),
  b) wpłata niewykorzystanej zaliczki do kasy lub na rachunek bankowy: - Wn konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący",
  - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczki do rozliczenia).
  8. Zaliczki na poczet zysku wypłacane właścicielowi w trakcie roku obrotowego: - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem - zaliczkowe wypłaty na poczet zysku),
  - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

  Weryfikacja rozrachunków z właścicielem na dzień bilansowy
  i ich prezentacja w bilansie

  Na dzień bilansowy należy, w ramach inwentaryzacji, zweryfikować konto rozrachunków z właścicielem i poddać analizie salda figurujące na kontach analitycznych w celu ich podziału na salda o charakterze przejściowym i trwałym.

  I. Rozrachunki o charakterze przejściowym

  Należności i zobowiązania o charakterze przejściowym, to te które będą podlegały rozliczeniu w następnych okresach. Są to między innymi dokonywane przez właściciela firmy płatności z kontrahentami, pobrane przez właściciela zaliczki na wydatki firmowe, czy podróże służbowe. Pozostawia się je na dzień bilansowy w księgach rachunkowych na koncie 24.

  Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
  finansowe za 2017 r. można znaleźć 
  w serwisie www. pl
  w zakładce Bilans 2017

  W bilansie saldo Wn konta 24 odnoszące się do wypłat o charakterze przejściowym ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji:

  • B. II. 3 lit. c) "Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
  • B. "Aktywa obrotowe, w tym należności krótkoterminowe" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4 do ww. ustawy,
  • B. "Należności krótkoterminowe" (bez wyszczególniania w wierszach do tej pozycji) - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 5 do ww. ustawy.

  Z kolei saldo Ma konta 24 dotyczące rozrachunków o charakterze przejściowym wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji:

 • B. III. 3 lit. i) "Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • B. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" (bez wyszczególniania w wierszach do tej pozycji) - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4 do ww. "Zobowiązania krótkoterminowe" (bez wyszczególniania w wierszach do tej pozycji) - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 5 do ww.
 • II. Rozrachunki o charakterze trwałym

  Do rozrachunków o charakterze trwałych zwiększeń i zmniejszeń kapitału należą między innymi pobrane zaliczki na poczet wypracowanego zysku, uregulowane z rachunku firmowego zaliczki na podatek dochodowy właściciela, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne właściciela, czy opłacenie prywatnych wydatków właściciela z rachunku firmowego. Tego rodzaju kwoty, jeśli nie zostaną przez właściciela zwrócone, stanowią trwałe wycofanie środków pieniężnych z przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  Salda o charakterze trwałym mogą pozostać na dzień bilansowy jako salda kont analitycznych do konta 24 lub mogą podlegać przeksięgowaniu na konto 80 "Kapitał właściciela", co odbywa się zapisem:

  - Wn/Ma konto 80 "Kapitał właściciela",
  - Ma/Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
  (w analityce: Rozrachunki z właścicielem).

  Przy czym bez względu na to, na jakim koncie na dzień bilansowy figurują rozrachunki o charakterze trwałym, tj. na koncie 24, czy na koncie 80 - skorygują one w bilansie wielkość kapitału właściciela, który wykazywany jest w pasywach w pozycji:

 • A. I. "Kapitał (fundusz) podstawowy" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • A. "Kapitał (fundusz) własny, w tym kapitał (fundusz) podstawowy" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 4 do ww. ustawy,
 • A. "Kapitał (fundusz) podstawowy" - w przypadku gdy sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 5 do ww.
 • Taki sposób ujmowania w bilansie pobranych przez właściciela kwot jest spowodowany tym, że w przedsiębiorstwie osoby fizycznej kapitał własny (kapitał właściciela) nie ma charakteru stałego. Może on ulegać zwiększeniom i zmniejszeniom, w zależności od dokonywanych przez właściciela wpłat i wypłat. Żadne przepisy prawa nie zobowiązują bowiem właściciela przedsiębiorstwa osoby fizycznej do deklarowania wysokości wkładu, ani nie wymagają określenia w umowie, albo innym dokumencie wysokości kapitału podstawowego.

  W wyjątkowych sytuacjach, gdy kwota środków pieniężnych wycofanych trwale z firmy przekroczy wartość kapitału właściciela, konto 80 może wykazywać saldo debetowe. W takim przypadku jest on prezentowany w bilansie ze znakiem minus.

  Księga Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Frigidaire Frg5714kw0