Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Haier Ad36nambac

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Haier Ad36nambac jest kompleksowym narzędziem dla pracowników służby zdrowia, które zawiera wszystkie informacje i instrukcje potrzebne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Podręcznik pomaga pracownikom służby zdrowia w zarządzaniu swoimi obowiązkami i wykonywaniu ich w sposób konsekwentny i skuteczny. Podręcznik zawiera szczegółowe opisy procedur, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, wymogi dotyczące zarządzania i wiele innych informacji. Podręcznik jest szczególnie przydatny dla pracowników służby zdrowia, ponieważ pomaga im w realizacji ich codziennych obowiązków i zapewnia, że wszelkie postępy są dokonywane w sposób zgodny z wymogami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Haier Ad36nambac

Data aktualizacji: wtorek, 5 kwietnia 2022

Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia - święto to zostało ustanowione na dzień rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tego dnia obchodzony jest również Światowy Dzień Zdrowia. Najistotniejszą i niesłychanie ważną kwestią tych świąt jest podkreślenie rangi kluczowych problemów zdrowotnych ludzkości na całym globie, a także okazanie wdzięczności służbom medycznym za codzienny trud niesienia pomocy i ratowania życia drugiemu człowiekowi.

Z pewnością każdy z nas - w mniejszym lub większym stopniu - zetknął się i powierzył swoje zdrowie lub życie lekarzom, pielęgniarkom czy też ratownikom medycznym. Dlatego też osoby, które poczuły powołanie i misję chęci pomocy drugiemu człowiekowi i obrały właśnie taką drogę zawodową, zasługują na szczególne uznanie, szacunek, wsparcie, a także wyrozumiałość i troskę. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie nie tylko sprzyja poprawie stanu zdrowia społeczeństwa i wydłużeniu długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie skali ubóstwa i zagrożenia wystąpienia głodu. A te cele mogą zostać osiągnięte tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w szeregach służby medycznej będzie dostateczna liczba osób, która zadba o nasz dobrostan zdrowotny. Bo życie i zdrowie stanowią najwyższą wartość człowieczeństwa.

W czasach pandemii koronawirusa branża ta zyskała jeszcze mocniej na znaczeniu, gdyż zawody te znalazły się na pierwszym froncie walki z pandemią jaka owładnęła cały świat. Ogrom profesjonalnej pracy - nierzadko ponad siły - przeznaczonej na opiekę i leczenie osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 jest wyjątkowym wyzwaniem dla całej służby zdrowia. Należy zaznaczyć, że zawody medyczne, już przed epidemią charakteryzowały się niedoborem kadry. Potwierdzeniem tych faktów są najnowsze wyniki badania Barometr zawodów, które jednoznacznie określają niedobór pracowników w takich zawodach jak:

  • lekarze,
  • pielęgniarki i położne,
  • ratownicy medyczni.

Duża skala braku kadry dotyka lekarzy, gdyż dotyczy wszystkich powiatów województwa pomorskiego z wyjątkiem powiatu nowodworskiego. Przy czym w trzech powiatach, tj. człuchowskim, lęborskim i starogardzkim przewiduje się duży deficyt poszukujących pracy.

Mapa 1. Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców prognoza na 2022 rok – lekarze


Najważniejszą przyczyną deficytu lekarzy jest niedobór osób posiadających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu. Ponadto obowiązujące limity przyjęć kandydatów na studia wpływają na ograniczenie specjalizacji, wobec czego system edukacji nie nadąża z zapełnieniem luki kadrowej. Brak kandydatów wynika również z faktu, że wysokość wynagrodzenia nie koresponduje z charakterystyką pracy, tj. z odpowiedzialnością, niebezpieczeństwem oraz wielogodzinnymi i wyczerpującymi dyżurami. Wielu kandydatów skuszonych korzystniejszą ofertą pracy, podejmuje zatrudnienie w większych aglomeracjach, za granicą Polski bądź zakłada prywatne praktyki lekarskie.

Podobny niedobór pracowników odnotowuje się również wśród pielęgniarek i położnych, gdyż deficyt objął wszystkie powiaty województwa z wyjątkiem powiatu nowodworskiego. Dodatkowo w Gdańsku oraz powiatach gdańskim i starogardzkim prognozy określają duży deficyt poszukujących pracy.

Mapa 2. Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców prognoza na 2022 rok – pielęgniarki i położne

Niedostateczna liczba pielęgniarek i położnych wynika z braku napływu młodej kadry do zawodu, braku osób z kwalifikacjami i aktualnymi uprawnieniami. Niechęć kandydatów budzą nieatrakcyjne warunki płacy, specyfika pracy, szeroki zakres obowiązków, a także duża odpowiedzialność. Ponadto duży odsetek pielęgniarek migruje zarobkowo poza granice kraju, w związku z oferowanym wyższym wynagrodzeniem.

Oprac. : Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Gdańsku

We wtorek odbędzie się dodatkowe posiedzenie zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) w sprawie sytuacji finansowej szpitali po wprowadzeniu wyższych minimalnych wynagrodzeń pracowników i zmienionym systemem ich finansowania, co opisywaliśmy w ostatnich tygodniach na łamach Prawo. pl. W przyszłym tygodniu tematem zajmie się także senacka Komisja Zdrowia. Samorządowcy i dyrektorzy placówek liczą na ruch ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Ministerstwo Zdrowia pytane przez Prawo. pl, jakie działania planuje w związku z sytuacją szpitali, zaznacza, że oprócz wspomnianego, dzisiejszego spotkania, które odbędzie się na wniosek strony samorządowej, wdrażaniu nowelizacji będzie poświęcone także posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zaplanowane na 12 września.

Czytaj też: Lipcowe zmiany w finansowaniu POZ, SOR, NiŚOP oraz izb przyjęć >>>

Rozliczenie ryczałtu pomogło szpitalom, ale na krótko

Na liście Związku Powiatów Polskich (ZPP) znalazło się 145 szpitali, które deklarują, że nie stać ich na wypłatę wyższych wynagrodzeń minimalnych przewidzianych w nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z 26 maja.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji z udziałem samorządowców i dyrektorów szpitali pojawił się wniosek, aby sprawę zbadała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Sama ewentualna kontrola jednak potrwa. W dodatku NIK na jej podstawie przygotowuje jedynie rekomendacje, które nie obligują do zmian.

Tyle czasu szpitale nie mają. – Szpitale w sieci mają finansowy wentyl bezpieczeństwa na dwa miesiące. Wynika to z tego, że chociaż podwyżka wyceny obowiązuje od lipca, to umowa ryczałtowa jest zawierana na rok. NFZ przeliczył kontrakt od początku roku i w lipcu wypłacił szpitalom nie jedną dwunastą, ale siedem dwunastych podwyżki. Gdyby nadwyżkę lipcową szpitale podzieliły proporcjonalnie do końca roku, to na podwyżkę wynagrodzeń do końca roku i tak nie starczy. Wiadomo, że z tego zapasu finansowego będą w stanie skorzystać w sierpniu, być może jeszcze we wrześniu. Problem zacznie się w październiku – mówi Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Czytaj też: Sieć szpitali a ambulatoryjna opieka specjalistyczna >>>

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, ekspert senackiej Komisji Zdrowia zaznacza, że na razie otrzymał sygnały z dwóch szpitali na Śląsku, które prawdopodobnie w przyszłym miesiącu ogłoszą upadłość. - Pacjent będzie miał pretensje do lekarzy, personelu, a piłka jest po stronie Ministerstwa Zdrowia – mówi. Problemem jest nie tylko ustawa podnosząca płace minimalne pracowników w ochronie zdrowia, ale także inflacja. Także ten ekspert podkreśla, że koniec września i początek października to kluczowy moment.

Przypuszcza też, że mogą się pojawić problemy z wypłatą należności dostawcom leków, środków opatrunkowych oraz za usługi jak utrzymanie higieny szpitala i żywienie.

- Szpitale mają nadzieję, że sytuacja się rozwiąże. Jeśli nie, to będą musiały rozważyć zamykanie niektórych oddziałów. W klasycznym szpitalu powiatowym, podstawowe oddziały są nierentowne. Zamykanie oddziałów może jedynie prowadzić do ograniczenia strat, a nie do tego, że szpital będzie w stanie się bilansować. Jest to jednak ostateczność. Oddziałem, który się nie bilansuje jest szpitalny oddział ratunkowy. Trudno sobie jednak wyobrazić likwidację SOR-u, jeśli jest on potrzebny – dodaje Bernadeta Skóbel.

Nierozwiązany problem nieuznawania wykształcenia

Na problem finansowy szpitali nakładają się kontrowersje wokół uznawania wykształcenia pielęgniarek, o czym pisaliśmy na łamach Prawo. pl a także kwalifikowania pracowników działalności podstawowej.

Krystian Krasowski, szef Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia, że w jednym ze szpitali sprzątaczki, chociaż wykonują część zadań salowych, m. in. transportują pacjentów, nie mają tego uwzględnionego w umowach. – W innym ze szpitali, pracownicy wykonują to, co salowe, ale są pracownikami gospodarczymi. Mają podstawę wynagrodzenia 3010 zł z dodatkami – mówi Krystian Krasowski. Tymczasem ustawa o minimalnych wynagrodzeniach zakłada, że pensja minimalna pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniej to 3 680, 64 zł brutto. W przypadku wymaganego wykształcenia średniego - 4 416, 77 zł brutto.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że dyrektorzy szpitali szukają oszczędności, które dotykają tych grup zawodowych.

- Dochodzą do nas głosy, że pracodawcy będą chcieli reorganizować pracę działów higieny szpitalnej tylko po to, aby podwyżek nie dać. Pracodawcy cały czas zaznaczają, że nie mają gwarancji, że pieniędzy na podwyżki wystarczy – dodaje Krystian Krasowski.

Nisko wyceniona opieka domowa długoterminowa

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) zaznacza z kolei, że pod znakiem zapytania stoi świadczenie opieki domowej długoterminowej. Jest ona finansowana ze środków NFZ i realizowana w ramach tzw. pielęgniarskiej opieki długoterminowej. – Podmioty pielęgniarskie nie otrzymały pieniędzy na podwyżkę wynagrodzeń. Uważamy, że popełniono błąd w wyliczeniach – zaznacza.

Kwestia analizy wyceny świadczeń przeprowadzona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pojawia się także w dyskusji dotyczącej finasowania szpitali. Nie została ona podana do publicznej wiadomości. – Mówimy o wydatkowaniu środków publicznych i być może nie zostały one wydane we właściwy sposób, a teraz nie ma komu przyznać się do błędu. Co gorsze, nie widzę chęci znalezienia przyczyny, dlaczego tak się stało – mówi Bernadeta Skóbel.

Tymczasem już w przyszłym roku szpitale czekają kolejne podwyżki wynagrodzeń minimalnych pracowników, gdyż są one uzależnione nie tylko od współczynnika pracy ale także od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłaszanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowelizacja z 26 maja - pensje minimalne w górę

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Sprawdź: Kalendarz szkoleń online dotyczących ochrony zdrowia >>>

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Wprowadzono nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Czytaj też: Programy lojalnościowe w ochronie zdrowia >>>

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Czytaj także na Prawo. pl: Podwyżki w ochronie zdrowia uderzą w prywatne przychodnie i ich pacjentów>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

22. 06. 2022

Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła senackie poprawki do Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jutro głosowanie ustawy w Sejmie, a od lipca, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, w życie wejdą podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Po raz pierwszy w historii pracodawca nie będzie mógł zejść z pensją dla pracowników placówek ochrony zdrowia poniżej ustalonego minimum.

Ustawa obejmuje osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach leczniczych. Zgodnie z przyjętymi szacunkami, dotyczy ona blisko 500 tys. osób. Określa najniższe gwarantowane prawem wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla medycznych i niemedycznych pracowników działalności podstawowej. Dotychczas, w najnowszej historii Polski nie było ustawy, która dawałaby pracownikom systemu ochrony zdrowia gwarancję płacy minimalnej.

Ustawa jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. Za takim stanowiskiem opowiedziały się dwie z trzech działających w Polsce central związków zawodowych. Stanowisko poparły też organizacje reprezentujące pracodawców.

Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych:

  • lekarz specjalista II stopnia: z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;
  • lekarz specjalista I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;
  • mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;
  • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;
  • ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;
  • opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;
  • sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Uchwalenie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w zależności od grupy zawodowej gwarantuje więc podwyżki od 17 do 41 proc. Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie aż o 30 proc.

Jeszcze przed przyjęciem ustawy przed Sejm, Ministerstwo Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pielęgniarek, do grupy która dotychczas obejmowała pracowników wykonujących zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia, dołączyło pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim. Była to wyraźna realizacja postulatu tej właśnie grupy zawodowej.

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Haier Ad36nambac

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Haier Ad36nambac

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Haier Ad36nambac