Podstawowe operacje Bosch Cc Esv146

Bosch CC ESV146 to nowoczesny system do automatyzacji produkcji, który oferuje szeroki wybór podstawowych operacji, takich jak cięcie laserowe, gięcie, spawanie, skrawanie, nitowanie i szlifowanie. System oferuje maksymalną wydajność i jakość w zakresie wszystkich operacji przy użyciu zaawansowanego oprogramowania przemysłowego. Zintegrowane narzędzia zarządzania produkcją i programowania maszyn pozwalają użytkownikom na łatwą konfigurację i optymalizację maszyny, a także na tworzenie wielu różnych części w krótkim czasie. System jest łatwy w obsłudze i można go skonfigurować w celu wykonania wybranych operacji, a także dostosować do specyficznych potrzeb użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Bosch Cc Esv146

Podstawowe operacje i szycie [Instrukcje wideo]

Instrukcje wideo dotyczące podstawowych operacji i szycia.

Kliknij obraz, aby odtworzyć instrukcje wideo.

* Filmy są przesyłane z serwisu YouTube. (Otwieranie nowego okna. )

12
Przygotowanie maszyny do szyciaNawijanie szpulki dolnej i układanie nici dolnej
34Nawlekanie górnej niciRozpocznij szycie56Szycie w przeciwnym kierunkuNaprężenie nici78Ściegi satynoweObszywanie dziurek na guziki910Wszywanie zamka błyskawicznegoWymiana igły11Konserwacja
  • Produkt lub elementy przedstawione na tym filmie mogą się różnić od użytkowanych.
  • Zawartość filmu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Istnieje możliwość zmiany ustawień napisów wyświetlanych w filmie w serwisie YouTube, klikając opcję (Napisy).

Powiązane modele

J14, J17, KD144, KE14, X14

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Użycie SQL Oracle opiera się na skonfigurowaniu serwera bazodanowego1 to zostało już za nas zrobione przez służby techniczne UŚ. Utworzenia połączenia pomiędzy serwerem, a naszą aplikacją narzędziową 2zagadnienie omówione w temacie: sql-wedlug-oracle. Wysłaniu do serwera sekwencji rozkazów charakteryzujących nasze potrzeby i otrzymaniu odpowiedzi serwera 3zagadnienie omówione w temacie: sql-wedlug-oracle.

Jest rzeczą logiczną, że aby pracować na bazie danych… musimy wpierw ją stworzyć. Ta czynność opiera się na poleceniu należącym do kategorii DDL4Data Definition language czyli CREATE.

Ćwiczenie 1: Utwórz tabelę o nazwie FIRMA zawierającą kolumny: ID_PRACOWNIKA klucz główny typ numeric, IMIE char(30), NAZWISKO char(60), STANOWISKO char(60), ZAROBEK numeric, DZIAL char(30)

Mając już stworzoną tabelę w naszej bazie danych dodajmy pierwsze wpisy używając polecenia kategorii DML5Data Modification Language

Ćwiczenie 2: Wypełnij pierwszy wiersz tabeli korzystając z danych: id:7369 prezes Stanisław Kowalski 10800 nie wstawiając żadnej wartości w pole DZIAL.

Zdając sobie sprawę z faktu, że nie umieściliśmy wszystkich koniecznych kolumn w naszej tabeli wróćmy do jej definicji i ją zmodyfikujmy dodając kolumnę za pomocą polecenia z kategorii DDL.

Ćwiczenie 3: Dodaj do tabeli FIRMA kolumnę MIASTO char(30)

Wiedząc, że wpisaliśmy już nasze pierwsze dane do tablicy wyświetlmy je korzystając z polecenia kategorii DQL6Data Query Language.

Ćwiczenie 4: Wyświetl zawartość tabeli FIRMA.

Ćwiczenie 5: Wypełnij wartość w kolumnie DZIAL wstawiając KADRY dla wiersza w którym ID_PRACOWNIKA=7369

Ćwiczenie 6. Zmień nazwę kolumny MIASTO na LOKALIZACJA

Ćwiczenie 7. Zmień typ danych w kolumnie ZAROBEK z integer na float

Ćwiczenie 8. Usuń kolumny LOKALIZACJA i DZIAL

Ćwiczenie 9. Do tabeli FIRMA wstaw kolumnę NR_DZIALU integer

Ćwiczenie 10. Wstaw wartość 20 w kolumnie NR_DZIALU, dla wiersza w którym ID_PRACOWNIKA=7369

Ćwiczenie 11. Utwórz tabelę DZIAL zawierającą kolumny: NR_DZIALU – klucz główny integer, oraz NAZWA_DZIALU char(50), LOKALIZACJA char(50)

Ćwiczenie 12. Usuń wszystkie wiersze z tabeli FIRMA

Ćwiczenie 13. Zmień nazwę tabeli FIRMA na PRACOWNICY

Ćwiczenie 14. Dodaj do tabeli Pracownicy powiązanie z tabelą DZIAL w postaci klucza obcego

Ćwiczenie 15. Wypełnij tabele DZIAL

Ćwiczenie 16. Wyświetl zawartość tabeli DZIAL

Ćwiczenie 17. Wypełnij tabele PRACOWNICY

Ćwiczenie 18. Wyświetl zawartość tabeli PRACOWNICY

Uzupełnienie danych: Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych ćwiczeń utrwalmy je realizując zadanie utworzenia struktur analogicznych do przedstawionych poniżej danych.

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Podstawowe operacje Bosch Cc Esv146

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Bosch Cc Esv146

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Bosch Cc Esv146