Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss

Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss oferuje szkolenia z zakresu montażu, ustawiania i serwisu urządzeń z serii C 6ss. Szkolenia te skupiają się na najnowszych urządzeniach, technologiach i procesach wykorzystywanych w przemysłach, z których korzystają urządzenia C 6ss. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki i informacje na temat konfiguracji, instalacji i wykorzystania urządzeń C 6ss, a także omówią wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Uczestnicy otrzymają również instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania, jak również informacje na temat naprawy i konserwacji urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss

7. 02. 2023

Szkolenie online

27. 2023

28. 03. pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow? date=66589" target="_self">20. 04. pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow? date=66587" target="_self">18. 05. pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow? date=66588" target="_self">21. 06. 2023

Cyfrowa książka obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego

- jak wypełniać c-KOB - strona po stronie (ekran po ekranie)?

Power Query w Excelu, czyli raportowanie od ręki

- jak z wielu różnych plików szybko zrobić jeden wartościowy raport?

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Warsztaty w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji i organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych

- jak krok po kroku samodzielnie przygotować nowe instrukcje eksploatacji zgodnie z rewolucyjnymi zmianami przepisów? Nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku i jego interpretacja prawna z 12 sierpnia 2022 roku. Niezbędnik dla osób odpowiedzialnych za bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Kazusy, nowe interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie projektem w zakupach

- jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

Szkolenie Prawo budowlane w 2023 roku

- jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja od stycznia 2023 roku - przygotuj się już dziś! Nowe rozwiązania, kolejne projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – niezbędnik dla UR, produkcji, bhp

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Optymalna gospodarka zapasami

- jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Zarządzanie flotą samochodów osobowych i dostawczych w 2023 roku – flota w czasie rewolucyjnych przemian i nowej rzeczywistości gospodarczej

- optymalizacja procesów, procedur i kosztów

Środki ochrony indywidualnej w 2023 roku – nowości, zmiany w przepisach

- dobór, stosowanie i wymagania dla środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy - zmiany w przepisach. Odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami? wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez służby bhp. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP

Wypadki przy pracy w 2023 roku

- praca zdalna a wypadek, alkohol a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Awans na szefa

- jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

- doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2023 roku

- jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? - nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

- podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

Umowy zakupowe w 2023 roku – na co kupiec musi uważać podpisując umowy z dostawcami?

- jak nowe realia gospodarcze i zmiany w prawie wpłynęły na kształt zawieranych umów zakupowych i warunki współpracy z dostawcami? Na co zwrócić uwagę, jak zminimalizować ryzyka i zabezpieczyć firmę?

Odpowiedzialność i obowiązki pracodawców/osób kierujących pracownikami/służb bhp w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy

- sprawdź co Ci grozi za naruszenie przepisów i zasad bhp! Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – praktyka kontrolna

- nowe rozporządzenie ciśnieniowe, dyrektywy, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika - kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Lean w magazynie

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Power query w produkcji i… błyskawicznie łączysz dane z najróżniejszych plików dotyczące wielkości produkcji, statystyki produkcyjne, analizy zleceń produkcyjnych, kartoteki produktów, przestojów maszyn, reklamacji…

- analizujesz, porównujesz, raportujesz z prędkością światła i bez błędów!

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w sytuacjach trudnych

Kpi w produkcji

- jak mierzyć efektywność produkcji, kontrolować wykonanie planów, usprawniać procesy i raportować o wynikach?

Społeczny Inspektor Pracy – skuteczny rzecznik i obrońca praw pracowniczych

- jak w praktyce reprezentować interesy pracowników i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podpowiada praktyk - wieloletni nadinspektor PIP

Zarządzanie produkcją – skuteczne narzędzia doskonalenia jakości produkcji

- FMEA, PPAP, 8D, raport A3 w procesie produkcji

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

- planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk. pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-czas-pracy-kodeks-pracy-wymiar-czasu-pracy-rozliczanie-czasu-pracy" target="_self">

Czas pracy po zmianach przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

- szkolenie dla liderów produkcji, UR - doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/wypadek-przy-pracy-w-dobie-pandemii-2" target="_self">

Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

- Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-optymalizacja-kosztow-produkcji-zarzadzanie-produkcja" target="_self">

Optymalizacja kosztów produkcji

- Skuteczne narzędzia redukcji kosztów

Zarządzanie łańcuchem dostaw

- jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

Zarządzanie flotą samochodową

- planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy?Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip

- szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje istniejących obiektów budowlanych w 2022 roku

- dokumenty, aktualne przepisy, procedury, błędy i pułapki wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

- poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/kurs-bhp-prawo-pracy" target="_self">

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

- trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami. V część.

- warsztaty dla specjalistów bhp i kadr

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego. Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady. pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczna-eksploatacja-remonty-utb-i-zawiesi-podlegajacych-dozorowi-udt-dostosowanie-do-minimalnych-wymagan-bezpieczenstwa-zalecenia-pip" target="_self">

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu UDT. Dobre praktyki w zakresie doboru, oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi. Najnowsze przepisy, interpretacje, kontrole i zalecenia Inspektorów UDT.

- szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych przedstawi wieloletni Inspektor UDT

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

- nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r. ), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Szkolenie Excel dla działu produkcji – gotowe narzędzia planowania, zarządzania i rozwiązywania problemów produkcyjnych

- wspomaganie i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Lean w magazynie i logistyce

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli?Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP.Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Urlopy i inne zwolnienia od pracy po zmianach w 2022 roku. Wyzwania dla HR związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

- jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy? Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks Pracy? Analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo.

Zarządzanie nieruchomościami – przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku

- eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – zero wypadków na Twojej zmianie!

- wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników. pl/szkolenia-dla-menedzerow/monitoring-w-pracy-kontrola-pracownika-kontrola-pracownika-na-l4-kontrola-pracownika" target="_self">

Kontrola i monitoring pracowników – jak kontrolować i monitorować pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami? Gdzie kończy się legalna kontrola, a zaczyna naruszanie dóbr osobistych?

- granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

Czas pracy w 2023 roku. Jak zmiana kodeksu pracy wpłynie na rozliczanie czasu pracy? Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?

- modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki

TPM, SMED I 5S w produkcji i utrzymaniu ruchu

- najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w działach technicznych

- wzmocnienie standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i skuteczne narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Interaktywne warsztaty on-line dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników. pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-rownowazny-czas-pracy-zadaniowy-czas-pracy-elastyczny-czas-pracy" target="_self">

Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – przygotuj firmę do kontroli czasu pracy w oparciu o wytyczne na 2023 rok i najnowsze orzecznictwo

- jak przygotować się do kontroli czasu pracy w warunkach modyfikacji harmonogramów, zmian grafików, pracy zdalnej, stosowania elastycznego czasu pracy? Audyt czasu pracy i analiza skomplikowanych przypadków uczestników.27 najciekawszych stanowisk Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które musisz znać i stosować

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

- wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

Warsztaty wypełniania elektronicznej książki obiektu budowlanego – nowe przepisy w prawie budowlanym

- jak w praktyce krok po kroku prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? 

Organizacja czasu i poprawa efektywności pracy zespołów utrzymania ruchu i produkcji

- 10 sposobów na poprawę wydajności w pracy - szkolenie dla liderów UR i produkcji

Controlling logistyczny

- metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

Controlling produkcji

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Lean manufacturing – techniki i narzędzia odchudzonej produkcji v. 2

- poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

English for the automobile industry

- specjalistyczne warsztaty językowe dla specjalistów branży automotive

English for the energy industry

- warsztaty językowe dla specjalistów branży energetycznej

Technika smarownicza i układy centralnego smarowania w strategii utrzymania ruchu

- dobór optymalnych rozwiązań w zakresie smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewnienie niezawodnej pracy

Gazy techniczne w zakładzie produkcyjnym

- bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną - analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, kaizen, smed i grupowego rozwiązywania problemów

- szkolenie dla kierowników technicznych i produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesów prowadzone w oparciu o grę symulacyjną

Lean management

- jak skutecznie usprawnić organizację produkcji, zredukować koszty, podnieść jakość produktów oraz uelastycznić reakcję na potrzeby Klienta? - warsztaty doskonalące procesy produkcyjne w firmie

Smed – szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń

- wypracowanie rozwiązań doskonalących

Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

- jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

Zarządzanie zapasami i magazynem

- metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Negocjacje z dostawcami i kooperantami

- zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

- symulacja spisu z natury? warsztaty umiejętności

Ruszają kontrole bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych!

Zgodnie z programem, kontroli poddane będą zarówno podmioty bezpośrednio przyłączone do systemu dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć, jak i elektrownie i elektrociepłownie.

Uważaj na zmianę przepisów, nowe stanowiska Ministra Klimatu i Środowiska i najnowsze interpretacje Prawa energetycznego, które wprowadzają spory chaos interpretacyjny!
Sprawdź co się zmieniło – rozporządzenie z 1 lipca 2022r., nowe interpretacje i stanowiska, które musisz znać!
Dowiedz się jak najnowsze interpretacje Prawa energetycznego wpłynęły na bezpieczną organizację prac i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych!

Weź udział w warsztatach i przygotuj pod okiem Eksperta instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dla części urządzeń elektroenergetycznych, które eksploatujesz w codziennej pracy!
Zyskasz gotowe rozwiązania i pewność, że wszystko masz pod kontrolą!

Wyniki kontroli PIP w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych są niepokojące!

Nadal wiele zakładów pracuje bez instrukcji eksploatacji i instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych lub w oparciu o instrukcje, które nie są dostosowane do nowych wymogów prawnych.

Katalog dodatkowych uchybień i rażących zaniedbań wykrytych podczas kontroli jest długi:

 • brak lub źle opracowane instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dotyczące urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
 • brak lub korzystanie z niewłaściwych wykazów prac szczególnie niebezpiecznych,
 • brak lub błędy w wydanych poleceniach pisemnych na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych,
 • brak świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
 • zaniedbania w zakresie stosowanego sprzętu elektroizolacyjnego oraz sprzętu do uziemiania

Sprawdź, czy dokumentacja Twoich urządzeń jest zgodna z obowiązującymi przepisami, czy jesteś gotowy do przyjęcia inspektora PIP, czy możesz spać spokojnie!

Podczas warsztatów pisania instrukcji wybitny Ekspert, pomoże Ci krok po kroku prawidłowo opracować dokumenty oraz wdrożyć procedury dotyczące eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z nowymi przepisami.
Poznasz nowe wytyczne dotyczące opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach przepisów.
NOWOŚĆ!!!
Omówimy szczegółowo nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, które

Uczestnicy opracują wspólnie z prowadzącym instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z nowymi wytycznymi:

 • Ramową instrukcję eksploatacji stacji SN dla typowego odbiorcy przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej zbudowanej z: rozdzielnicy wnętrzowej SN (w izolacji powietrznej/SF6), transformatora SN/nN, rozdzielnicy wnętrzowej nN.
 • Ramową instrukcję eksploatacji wybranego typu kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi – kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych.
 • Na szkoleniu dowiesz jak poradzić sobie z:

 • brakiem aktualnych schematów elektrycznych, DTR-ek producentów
 • niekompletną dokumentacją powykonawczą,
 • brakiem instrukcji obsługi,
 • brakiem instrukcji stanowiskowych dla urządzeń energetycznych,
 • dokumentacją tylko w wersji papierowej.
 • Podczas szkolenia przedstawione zostaną nowe druki poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.

  Pamiętaj!!!

  W przypadku stwierdzenia braku nowych instrukcji, Ty jako osoba odpowiedzialna za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych możesz stracić świadectwo kwalifikacyjne!

  Podczas warsztatów dowiesz się jakie zmiany i nowe obowiązki w obszarze eksploatacji wprowadza rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych:

 • Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych?
 • Czy można powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych i na jakich zasadach?
 • Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?
 • Jakie aktualnie powinny być minimalne obsady ruchowe w zakładowych służbach utrzymania ruchu po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy?
 • Które prace eksploatacyjne mogą być wykonywane na podstawie instrukcji eksploatacji, a które prace muszą być wykonywane na podstawie poleceń pisemnych na prace?
 • Jak szczegółowo formułować środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy podczas organizacji prac eksploatacyjnych wykonywanych na polecenia pisemne?
 • Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem?
 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych?
 • Kto odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w przypadku powierzenia części zabiegów eksploatacyjnych firmom zewnętrznym, np. kto odpowiada z opracowanie instrukcji eksploatacji w zakresie montażu urządzeń energetycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?
 • Jak określić granice eksploatacji urządzenia energetycznego dla którego opracowujemy instrukcje eksploatacji?
 • Czy dla powtarzalnych urządzeń energetycznych muszą być opracowane odrębne instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia odrębnie?
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zabudowanych w ciągach technologicznych wytwarzania lub dystrybucji energii?
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej?
 • Jak określić warunki obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorczych np. instalacji odbiorczej nN w zakładach przemysłowych, obiektach budowalnych oraz placach budów?

 • uczestnicy warsztatów pisania instrukcji eksploatacji i organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych wybrali również:

  Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

  Zmniejsz potencjalne ryzyko i kontroluj kwestie związane ze zgodnością jakości urządzeń medycznych.

  Pracujemy w 193 krajach, aby budować systemy jakości, które pomagają konkurować oraz handlować na ogólnoświatowych rynkach.

  Szkolenia Akademii BSI

  Wymagania normy ISO 13485:2016 >

  Zyskaj możliwość lepszego wglądu w wykorzystanie ISO 13485:2016 jako podstawy dla Systemu Zarządzania Jakością (QMS) wdrażanego przez producentów wyrobów medycznych. Kurs ten umożliwia zapoznanie się z wymogami normy ISO 13485:2016 poprzez omówienie kluczowych aspektów.

  890 zł + VAT

  1 dniowy kurs szkoleniowy

  Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Hitachi C 6ss