Szybki start i informacje Brother Fax8000p

Szybki start i informacje Brother Fax8000p to doskonałe narzędzie dla każdego użytkownika Brother Fax8000p. Zawiera wszystkie niezbędne kroki, aby prawidłowo skonfigurować urządzenie oraz zainstalować wszystkie potrzebne sterowniki. Ponadto zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i możliwości drukarki, a także instrukcje dotyczące użytkowania, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie funkcje Brother Fax8000p. Dzięki Szybki start i informacjom Brother Fax8000p użytkownicy mogą z łatwością i szybko uruchomić drukarkę i korzystać z niej w najwyższym możliwym stopniu wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Szybki start i informacje Brother Fax8000p

Skanowanie dokumentu za pomocą programu Brother iPrint&Scan. (Windows, MacOS)

Wykonaj poniższe czynności, aby zeskanować dokument za pomocą programu Brother iPrint&Scan w systemie Windows lub MacOS.
(Rysunki lub elementy ustawień mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji i systemu operacyjnego).

> Pobierz i uruchom program Brother iPrint&Scan.
> Skanuj dokument za pomocą programu Brother iPrint&Scan.
> Skonfiguruj ustawienie przycisku skanowania.
> Skonfiguruj ustawienia skanowania.
> Rejestracja najczęściej używanych ustawień skanowania.

Pobierz i uruchom program Brother iPrint&Scan.

Aby korzystać z programu iPrint&Scan firmy Brother, należy pobrać program Brother iPrint&Scan. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

> Windows
> MacOS

Windows
Program Brother iPrint&Scan jest dostępny tylko w systemie Windows 7 lub nowszym.

 1. Pobierz i zainstaluj pełny pakiet sterowników i oprogramowania.
  > Kliknij tutaj, aby pobrać Pełny pakiet sterowników i oprogramowania w sekcji Downloads.
  (Ten krok można pominąć, jeśli zainstalowano już pełny sterownik).
 2. Pobierz i zainstaluj program Brother iPrint&Scan. aspx? content=dl">> kliknij tutaj, aby pobrać program Brother iPrint&Scan z sekcji Pobieranie.
  (Ten krok nie jest potrzebny, jeśli program Brother iPrint&Scan został już zainstalowany). Po zakończeniu instalacji kliknij dwukrotnie ikonę Brother iPrint&Scan. Jeśli nie wybrano urządzenia Brother, kliknij opcję Wybierz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać urządzenie Brother.
macOS
Program Brother iPrint&Scan jest dostępny tylko w systemie MacOS w wersji 10. 10 lub nowszej.

Pobierz i zainstaluj program Brother iPrint&Scan ze sklepu Apple App Store.
> kliknij tutaj, aby przejść do sklepu Apple App Store. Kliknij kolejno Przejdź > aplikacja i dwukrotnie kliknij ikonę iPrint&Scan.

Skanowanie dokumentu za pomocą programu Brother iPrint&Scan.

Dokument można skanować za pomocą programu Brother iPrint&Scan i zapisywać dane w określonym formacie pliku oraz otwierać z określonych aplikacji.

Włóż dokument. Kliknij Skan.

W razie potrzeby zmień rozmiar dokumentu, ustawienie kolorów i rozdzielczość.
W przypadku wybrania wysokiej rozdzielczości zeskanowane dokumenty pliku snaku będzie duży i skanowanie zajmie dużo czasu.
Aby zmienić jasność i kontrast, kliknij wszystkie ustawienia i skonfiguruj.
> kliknij tutaj, aby zobaczyć konfigurację ustawień skanowania. Kliknij Skan. Rozpocznie się skanowanie. Aby zeskanować następną stronę, załaduj dokument i kliknij przycisk Dodaj strony. Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk Zapisz na komputerze lub Kopiuj do aplikacji. Skonfiguruj nazwę pliku, folder zapisu, typ pliku, nazwę aplikacji itp.
Po kliknięciu przycisku Ustawienia można skonfigurować szczegóły.

Skonfiguruj ustawienie przycisku skanowania.

Ustawienia skanowania (folder docelowy, typ pliku, aplikacja docelowa itp. ) można skonfigurować za pomocą przycisku Skanuj na komputerze Brother.

Kliknij opcję Ustawienia skanowania komputera. Jeśli komunikat jest wyświetlany, sprawdzić i przejść do następnego kroku.

Wybierz operację. Zmiana rozmiaru dokumentu, ustawienia kolorów i rozdzielczości.
W przypadku wybrania wysokiej rozdzielczości zeskanowane dane będą wysokiej jakości, ale rozmiar pliku będzie duży i będzie długo skanowany.
Można zmienić nazwę pliku, folder docelowy, typ pliku, aplikację itp. dla każdej operacji, jak poniżej.
Plik
można zmienić nazwę pliku, folder docelowy, typ pliku.
Po kliknięciu przycisku Ustawieniamożna skonfigurować te szczegóły.
OCR (OCR)
Wybierz typ pliku i domyślną aplikację do przetwarzania tekstu.
Po kliknięciu przycisku Ustawieniamożna wybrać język.
Image (obraz)
Wybierz typ pliku i domyślną aplikację graficzną.
E-mail
Wybierz typ pliku i domyślną aplikację mailera. Kliknij przycisk OK i zakończ ustawienia.

Skonfiguruj ustawienia skanowania.

Jeśli masz obawy dotyczące jasności lub przeświaty, możesz je skorygować w sposób opisany poniżej.

Kliknij opcję Ustawienia skanowania lub skanowania urządzenia. Jeśli klikniesz opcję Ustawienia skanowania urządzenia, wybierz tę funkcję. Kliknij opcję wszystkie ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wszystkie ustawienia, w którym można skonfigurować te poprawki.
Korekcja dokumentu
można korygować efekt zjawy i usunąć kolor tła itp.
Korekta jakości obrazu
można skorygować jasność i kontrast itp. Kliknij przycisk OK i zakończ ustawianie.

Zarejestruj często używane ustawienia skanowania.

Najczęściej używane ustawienia skanowania można utworzyć, zapisując je jako przepływ pracy.
Później można skanować przy użyciu opcji przepływ pracy zamiast ręcznej zmiany ustawień.

Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, sprawdź i kliknij przycisk Create (Utwórz).

Kliknij przycisk Skanuj, wybierz funkcje, które chcesz zarejestrować w Workflow. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Powiązane modele

ADS-1200, ADS-1700W, ADS-2200, ADS-2400N, ADS-2700W, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W, DCP-B7500D, DCP-B7520DW, DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8410CDW, DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, DS-640, DS-740D, DS-940DW, MFC-B7710DN, MFC-B7715DW, MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW, MFC-L2752DW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T), MFC-T910DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Szybki start: dołączanie do usługi Microsoft Sentinel | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

W tym przewodniku Szybki start włączysz usługę Microsoft Sentinel, a następnie skonfigurujesz łączniki danych w celu monitorowania i ochrony środowiska. Po połączeniu źródeł danych przy użyciu łączników danych wybierz z galerii utworzonych fachowo skoroszytów, które umożliwiają uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie danych. Te skoroszyty można łatwo dostosować do Twoich potrzeb.

Usługa Microsoft Sentinel zawiera wiele łączników dla produktów firmy Microsoft, na przykład łącznik Microsoft 365 Defender service-to-service Connector. Możesz również włączyć wbudowane łączniki dla produktów innych niż Microsoft, na przykład Syslog lub Common Event Format (CEF). Dowiedz się więcej o łącznikach danych.

Globalne wymagania wstępne

 • Aktywna subskrypcja platformy Azure. Jeśli go nie masz, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

 • Obszar roboczy usługi Log Analytics. Dowiedz się, jak utworzyć obszar roboczy usługi Log Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych usługi Log Analytics, zobacz Projektowanie wdrożenia dzienników usługi Azure Monitor.

  W obszarze roboczym usługi Log Analytics używanym dla usługi Microsoft Sentinel może być domyślnie przechowywana wartość 30 dni. Aby upewnić się, że można używać wszystkich funkcji i funkcji usługi Microsoft Sentinel, należy podnieść okres przechowywania do 90 dni. com/pl-pl/azure/azure-monitor/logs/data-retention-archive" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie zasad przechowywania i archiwizowania danych w dziennikach usługi Azure Monitor.

 • Uprawnienia:

 • Aby włączyć usługę Microsoft Sentinel, musisz mieć uprawnienia współautora do subskrypcji, w której znajduje się obszar roboczy usługi Microsoft Sentinel.

 • Aby korzystać z usługi Microsoft Sentinel, musisz mieć uprawnienia współautora lub czytelnika w grupie zasobów, do której należy obszar roboczy.

 • Może być konieczne inne uprawnienia do łączenia określonych źródeł danych.

 • Microsoft Sentinel to płatna usługa. Przejrzyj opcje cennika i stronę cennika usługi Microsoft Sentinel.

 • Zapoznaj się z pełnymi działaniami przed wdrożeniem i wymaganiami wstępnymi dotyczącymi wdrażania usługi Microsoft Sentinel.

  Włączanie usługi Microsoft Sentinel

  1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal. Upewnij się, że wybrano subskrypcję, w której została utworzona usługa Microsoft Sentinel.

  2. Wyszukaj i wybierz pozycję Microsoft Sentinel.

  3. Wybierz pozycję Dodaj.

  4. Wybierz obszar roboczy, którego chcesz użyć, lub utwórz nowy. Możesz uruchomić usługę Microsoft Sentinel w więcej niż jednym obszarze roboczym, ale dane są izolowane do jednego obszaru roboczego. Należy pamiętać, że domyślne obszary robocze utworzone przez Microsoft Defender dla chmury nie są wyświetlane na liście. Nie można zainstalować usługi Microsoft Sentinel w tych obszarach roboczych. com/pl-pl/azure/sentinel/media/quickstart-onboard/choose-workspace. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie obszaru roboczego podczas włączania usługi Microsoft Sentinel. " data-linktype="relative-path"/>

   Ważne

  5. Po wdrożeniu w obszarze roboczym usługa Microsoft Sentinel nie obsługuje obecnie przenoszenia tego obszaru roboczego do innych grup zasobów ani subskrypcji.

   Jeśli obszar roboczy został już przeniesiony, wyłącz wszystkie aktywne reguły w obszarze Analiza i włącz je ponownie po pięciu minutach. Powinno to być jednak skuteczne w większości przypadków, aby powtórzyć, jest nieobsługiwane i podejmowane na własne ryzyko.

  6. Wybierz pozycję Dodaj usługę Microsoft Sentinel.

  Konfigurowanie łączników danych

  Usługa Microsoft Sentinel pozyskiwa dane z usług i aplikacji, łącząc się z usługą i przekazując zdarzenia i dzienniki do usługi Microsoft Sentinel.

 • W przypadku maszyn fizycznych i wirtualnych można zainstalować agenta usługi Log Analytics, który zbiera dzienniki i przekazuje je do usługi Microsoft Sentinel.
 • W przypadku zapór i serwerów proxy usługa Microsoft Sentinel instaluje agenta usługi Log Analytics na serwerze dziennika systemu Linux, z którego agent zbiera pliki dziennika i przekazuje je do usługi Microsoft Sentinel.
 • Z menu głównego wybierz pozycję Łączniki danych. Spowoduje to otwarcie galerii łączników danych.

 • Wybierz łącznik danych, a następnie wybierz przycisk Otwórz łącznik.

 • Na stronie łącznika są wyświetlane instrukcje dotyczące konfigurowania łącznika oraz wszelkie inne instrukcje, które mogą być konieczne.

  Jeśli na przykład wybierzesz łącznik danych usługi Azure Active Directory, który umożliwia przesyłanie strumieniowe dzienników z Azure AD do usługi Microsoft Sentinel, możesz wybrać typ dzienników, które chcesz pobrać — dzienniki logowania i/lub dzienniki inspekcji.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj odpowiedni przewodnik po połączeniu lub dowiedz się więcej o łącznikach danych usługi Microsoft Sentinel.

 • Na karcie Następne kroki na stronie łącznika są wyświetlane odpowiednie wbudowane skoroszyty, przykładowe zapytania i szablony reguł analizy, które towarzyszą łącznikowi danych. Możesz użyć tych metod zgodnie z rzeczywistym użyciem lub zmodyfikować je — w taki sposób możesz natychmiast uzyskać interesujące szczegółowe informacje w danych.

  Po skonfigurowaniu łączników danych dane zaczynają przesyłać strumieniowo do usługi Microsoft Sentinel i są gotowe do rozpoczęcia pracy. Dzienniki można wyświetlić we wbudowanych skoroszytach i rozpocząć tworzenie zapytań w usłudze Log Analytics w celu zbadania danych.

  Przejrzyj najlepsze rozwiązania dotyczące zbierania danych.

  Następne kroki

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 • Alternatywne opcje wdrażania/zarządzania:

 • Wdrażanie usługi Microsoft Sentinel za pośrednictwem szablonu usługi ARM
 • Zarządzanie usługą Microsoft Sentinel za pośrednictwem interfejsu API
 • Zarządzanie usługą Microsoft Sentinel za pomocą programu PowerShell
 • Wprowadzenie:

 • Wprowadzenie do usługi Microsoft Sentinel
 • Tworzenie niestandardowych reguł analizy do wykrywania zagrożeń
 • Łączenie rozwiązania zewnętrznego przy użyciu wspólnego formatu zdarzeń

Dodatkowe zasoby

Szybki start i informacje Brother Fax8000p

Bezpośredni link do pobrania Szybki start i informacje Brother Fax8000p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybki start i informacje Brother Fax8000p